Cách xử lý hoá đơn viết sai khi chưa kê khai thuế

Các bạn kế toán thường hay viết sai các hoá đơn GTGT như: ghi sai MST, tên hàng hóa, tên công ty, địa chỉ,……. CKTC hướng dẫn cách xử lý hoá đơn viết sai khi chưa kê khai thuế để các doanh nghiệp tham khảo.

Cách xử lý hoá đơn viết sai khi chưa kê khai thuế

Hóa đơn GTGT ghi sai tên công ty, sai địa chỉ, sai mã số thuế, sai ngày tháng năm, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn vị tính, sai số tiền bằng chữ… phải xử lý thế nào? Cách xử lý hoá đơn viết sai khi chưa kê khai thuế như: sai địa chỉ, mã số thuế, tên người mua (những sai sót không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp hoặc khấu trừ).

Theo điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 01/06/2014) hướng dẫn cụ thể như sau:

I. Cách xử lý hoá đơn viết sai khi chưa kê khai thuế – Nếu hóa đơn ghi sai chưa xé khỏi cuốn:

Xử lý như sau:

Bước 1: Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.

Bước 2: Lập hóa đơn mới thay thế.

Giải quyết:

– Chỉ cần gạch chéo số hóa đơn đó (Không được xé)

– Xuất hóa đơn mới là xong.

II. Cách xử lý hoá đơn viết sai khi chưa kê khai thuế – Nếu hóa đơn ghi sai đã xé khỏi cuốn:

1. Nếu đã xé khỏi cuốn nhưng chưa giao cho khách hàng

Xử lý như sau:

Bước 1: Kẹp lại hoá đơn viết sai đó vào vị trí vừa xé -> Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.

Bước 2: Lập hóa đơn mới thay thế.

(Vì chưa giao cho khách hàng, nên không thể lập biên bản thu hồi hóa đơn nhưng chú ý là phải cùng trong 1 ngày nhé)

Giải quyết:

-> Kẹp lại liên 2 đó vào vị trí vừa xé

-> Gạch chéo số hóa đơn đó

-> Xuất hóa đơn mới trong cùng ngày đó

2. Nếu đã xé khỏi cuốn, đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai:

Xử lý như sau:

Bước 1: Lập biên bản thu hồi hoá đơn viết sai.

Bước 2: Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ hoá đơn lập sai đó. (Tốt nhất là các bạn kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình).

Bước 3: Lập lại hóa đơn mới.

Kê khai thuế: Hai bên dùng hóa đơn mới để khai thuế (Không được kê khai hoá đơn sai đã thu hồi)

Giải quyết:

-> Lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai đó (Ngày trên biên bản thu hồi là ngày hiện tại)

-> Người bán gạch chéo số hóa đơn đó (lưu giữ cẩn thận)

-> Xuất hóa đơn mới (Ngày trên hóa đơn mới là ngày hiện tại).

3. Cách xử lý hoá đơn viết sai khi chưa kê khai thuế – Nếu hoá đơn ghi sai đã giao cho khách hàng và đã kê khai thuế:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai.

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh

– Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

Giải quyết:

-> Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai đó (Ngày trên biên bản điều chỉnh là ngày hiện tại)

-> Xuất 1 hóa đơn điều chỉnh (Ngày trên hóa đơn điều chỉnh là ngày hiện tại).

– Các trường hợp sai khác, các bạn cũng làm như trên nhé (Sai tiêu thức nào thì điều chỉnh chỉ tiêu đó thôi, tiêu thức nào không sai, không điều chỉnh thì gạch chéo). VD: Như sai Tên hàng hóa, sai ngày tháng năm, sai số tiền bằng chữ, sai đơn vị tính ….

Chú ý: Chỉ duy nhất trường hợp sau:

– Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

(Kể từ ngày 01/01/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

Như vậy:

– Chỉ duy nhất trường hợp nếu hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ người mua nhưng MST ghi đúng thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh là xong.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Cách xử lý hoá đơn viết sai khi chưa kê khai thuế

Mail: cktc.vn@gmail.com – Website: cktc.vn

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *