Đào tạo kế toán

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ báo cáo thuếdịch vụ quyết toán thuế uy tín tại Việt Nam. CKTC còn cung cấp dịch vụ đào tạo kế toán thực hành các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp.

Đào tạo kế toán

Đào tạo kế toán thực hành và khai báo thuế trên phần mềm của CKTC và chứng từ thực tế của doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức kế toán, thực hành thành thạo công việc kế toán và thuế, tự tin hơn khi làm việc tại các doanh nghiệp.

I. Đối tượng của chương trình đào tạo kế toán khóa học thực hành về thuế.

1. Chương trình đào tạo kế toán dành cho các bạn đang đi làm ở các vị trí kế toán viên phụ trách các phần hành chi tiết (kế toán thanh toán, kế toán vật tư…..), kế toán tổng hợp, kế toán trưởng chưa nắm vững hoặc yếu về các kỹ năng thực hành kế toán và khai báo thuế.

2. Đào tạo kế toán các bạn sinh viên ngành kinh tế các năm cuối ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Các sinh viên khối ngành kinh tế (đã học môn kế toán doanh nghiệp) cần bổ sung kỹ năng thực tế làm kế toán doanh nghiệp nhằm tăng cơ hội được tuyển dụng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

3. Các nhân viên đang đi làm các ngành khác như hành chính, nhân sự, marketing, bán hàng…. đã học xong các khóa kế toán doanh nghiệp, cần nâng cao kỹ năng làm kế toán thực tế, nâng cao kiến thức chuyên ngành kế toán doanh nghiệp để chuyển đổi sang làm kế toán.

4. Thành viên ban giám đốc, chủ các doanh nghiệp đã học kế toán doanh nghiệp nhưng nay cần nâng cao kiến thức, hiểu sâu chuyên môn kế toán doanh nghiệp để quản lý, hoạch định hoạt động của doanh nghiệp mình hiện tại và trong tương lai.

II. Mục tiêu chương trình đào tạo kế toán khóa học thực hành về thuế.

– Trang bị kiến thức thực tế, chuyên sâu về kế toán doanh nghiệp và các thông tin về thuế tại một doanh nghiệp.

– Huấn luyện học viên sử dụng thành thạo, làm chủ phần mềm kế toán.

– Tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn học viên giải quyết các vấn đề khó mà các bạn gặp phải trong quá trình làm việc thực tế, cập nhật thông tin mới nhất về kế toán và khai báo thuế của các Thông tư liên quan đến chuyên ngành.

– Kết thúc khóa học, các học viên có khả năng làm tốt công tác kế toán và báo cáo thuế trên máy tính. 

III. Nội dung của chương trình đào tạo kế toán khóa học thực hành về thuế(Học thực hành hoàn toàn trên máy tính, một người/máy).

1 – Hướng dẫn nguyên tắc hạch toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, cũng như các thủ tục ban đầu khi doanh nghiệp mới thành lập. Hướng dẫn chi tiết theo từng phần hành: Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng; Kế toán mua hàng và công nợ phải trả; Kế toán bán hàng và công nợ phải thu; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán công cụ dụng cụ và tài sản cố định; Kế toán giá thành; Kế toán tổng hợp.

2 – Hướng dẫn học viên tạo mới dữ liệu kế toán. Chi tiết đào tạo kế toán như sau:

2.1 – Thông tin dữ liệu: Khai báo tên dữ liệu kế toán, lưu trữ dữ liệu kế toán.

2.2 – Thông tin doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại liên hệ….

2.3 – Thông tin lĩnh vực hoạt động: Loại hình doanh nghiệp, các loại nghiệp vụ phát sinh, phương pháp tính giá thành sản phẩm.

2.4 – Thông tin dữ liệu kế toán: Khai báo năm tài chính, khai báo về chế độ kế toán, khai báo về hóa đơn, đồng tiền hạch toán, khai báo hạch toán đa tiền tệ.

2.5 – Khai báo phương pháp hạch toán hàng tồn kho.

2.6 – Khai báo phương pháp tính thuế GTGT.

3 – Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán, thiết lập các thông số ban đầu: Danh mục hệ thống tài khoản; Danh mục tổ chức công ty; Danh mục khách hàng; Danh mục nhà cung cấp; Danh mục hàng tồn kho; Danh mục tài sản cố định; Danh mục nhân viên; Định khoản kết chuyển; Sao lưu và phục hồi dữ liệu của chương trình; Phần mềm sử dụng và đặt password bảo mật cho dữ liệu kế toán……

4 – Cung cấp cho học viên bộ chứng từ kế toán thực tế của doanh nghiệp (sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng, gia công…). Phản ánh các hoạt động, nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp. Gồm: Phiếu thu, phiếu chi tiền mặt; Giấy báo nợ, giấy báo có của ngân hàng; Hóa đơn mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định; Bảng tính khấu hao tài sản cố định; Hóa đơn bán hàng; Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho nguyên vật liệu; Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho thành phẩm; Chứng từ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Bảng lương tháng; Tờ khai thuế GTGT…..

5 – Đào tạo kế toán để học viên nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán từ các chứng từ thực tế nêu trên. Thực hiện nhập dữ liệu tất cả các phần hành, cụ thể đào tạo kế toán như sau:

5.1 – Ngân quỹ

5.2 – Tiền gửi ngân hàng

5.3 – Mua hàng hóa, mua dịch vụ – Công nợ phải trả

5.4 – Bán hàng – Công nợ phải thu

5.5 – Hàng tồn kho

5.6 – Lương và phải trả người lao động

5.7 – Tài sản cố định và công cụ dụng cụ

5.8 – Kế toán thuế

5.9 – Kế toán giá thành

5.10 – Kế toán tổng hợp

6 – Đào tạo kế toán khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính), lập báo cáo thuế.

7 – Hướng dẫn khai báo thuế bằng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK (miễn phí); Khai báo thuế qua mạng internet.

8 – Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng/quý; Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng/quý.

9 – Lập tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hàng tháng/quý.

10 – Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm, tạm tính thuế TNDN quý; Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, nộp thuế, miễn giảm thuế, lỗ chuyển thuế.

11 – Lập tờ khai thuế môn bài hàng năm.

12 – Đào tạo kế toán xác định các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN. Sự khác nhau giữa doanh thu, chi phí kế toán với doanh thu, chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

13 – Đào tạo kế toán về đăng ký hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn theo thông tư mới nhất.

14 – Tư vấn học viên cách giải quyết các tình huống thực tế tại doanh nghiệp về kế toán và thuế.

15 – Cung cấp, cập nhật các văn bản pháp lý chuyên ngành về kế toán, thuế…..

Đào tạo kế toán

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339