Nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho hoạt động xây dựng

CKTC hướng dẫn cách khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh và các nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho hoạt động xây dựng.

Nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho hoạt động xây dựng

Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh phải nộp thuế GTGT của công trình đó cho cơ quan thuế địa phương. Tuy nhiên từ năm 2015, doanh nghiệp có cần phải nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho hoạt động xây dựng lắp đặt, bán hàng không? Dịch vụ kế toán CKTC xin chia sẻ như sau:

Quy định nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho hoạt động xây dựng theo Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 1 Sửa đổi, bổ sung Điểm đ, Khoản 1, Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

 a) Sửa đổi điểm đ Khoản 1 Điều 11 như sau:

đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh  bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

…..

e) Sửa đổi Khoản 6 Điều 11 như sau:

a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hoá chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Vậy, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho hoạt động xây dựng khi nào?

Từ năm 2015 khi doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì phải nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo quy định như sau:

– Nếu giá trị công trình đó bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên thì phải nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo mức quy định sau đây:

+ Đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10% thì khai thuế GTGT tạm tính cho cơ quan thuế địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt theo tỷ lệ 2%.

+ Đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5% thì khai thuế GTGT tạm tính cho cơ quan thuế địa phương có công trình xây dựng, lắp đặt theo tỷ lệ 1%.

– Nếu giá trị công trình dưới 1 tỷ đồng thì doanh nghiệp không phải nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh.

Ngoài ra, nếu có hoạt động chuyển nhượng bất động sản vãng lai (không phân biệt lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1 tỷ) thì phải kê khai thuế GTGT vãng lai tại địa phương đó.

Bước 1: Kê khai tại nơi phát sinh thu nhập vãng lai – Nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho hoạt động xây dựng

Cách kê khai thuế GTGT vãng lai qua mạng:

Lưu ý: Doanh nghiệp phải có chữ ký số (USB TOKEN)

– Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> vào phần “Thông tin doanh nghiệp/Người nộp thuế” -> Chuyển CQT nơi nộp tờ khai về địa bàn mà bạn muốn nộp tờ khai vãng lai.

– Tiếp đó: Chọn “Tờ khai thuế GTGT kinh doanh ngoại tỉnh (05/GTGT)” -> Chọn “Tờ khai lần phát sinh”

-> Sau khi nhập xong các bạn kết xuất XML để nộp qua mạng.

————————————————————

Cách đăng ký nộp thuế vãng lai qua mạng:

-> Đăng nhập vào website: thuedientu.gdt.gov.vn

-> Vào trình chức năng “Tài khoản” -> “Đăng ký địa bàn vãng lai” -> chọn: Cơ quan thuế cần nộp tờ khai vãng lai -> chọn Cục thuế/Chi cục Thuế -> Bấm “Đăng ký”.

-> Tiếp đó Hệ thống hiển thị “Danh sách cơ quan thuế vãng lai đã đăng ký” (Nếu không hiển thị, các bạn vào lại “Tài khoản\Đăng ký địa bàn vãng lai”).

– Từ màn hình “Danh sách cơ quan thuế vãng lai đã đăng ký”, các bạn bấm vào nút “đăng ký tờ khai” tại CQT vãng lai tương ứng.

-> Sau khi đã đăng ký xong: các bạn vào chức năng “Nộp tờ khai\Nộp tờ khai XML”. Chọn tờ khai XML kết xuất từ ứng dụng HTKK -> Ký điện tử -> và Nộp tờ khai.

—————————————————————–

CÁCH 2: Các bạn có thể kê khai trực tuyến như sau:

Chú ý: Sau khi nộp xong Tờ khai thuế GTGT vãng lai 05/GTGT -> Tiếp đó các bạn nhớ phải nộp Tiền thuế nhé (Có thể nộp điện tử qua mạng hoặc nộp qua kho bạc tại địa phương đó).

-> (Nộp xong sẽ được cấp cho 1 chứng từ khấu trừ thuế, để kê khai tại trụ sở chính)

——————————————————————————

Bước 2: Kê khai tại trụ sở chính công ty – Nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho hoạt động xây dựng

– Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính.

– Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính, cụ thể như sau:

– Bảng tổng hợp số thuế GTGT đã nộp vãng lai ngoại tỉnh – Phụ lục 01-5/GTGT (Nếu là liên tỉnh thì dùng Phụ lục 01-7/GTGT).

Trình tự kê khai tại trụ sở chính:

– Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) -> Chọn: PL 01-5/GTGT (Các bạn nhập số tiền thuế đã nộp theo chứng từ nộp tiền thuế vào phụ lục 01-5/GTGT) -> Sau đó ấn “Ghi”

– Phần mềm sẽ tự động cập nhật số tiền thuế đó (được khấu trừ) vào Chỉ tiêu số [39] “Số thuế đã nộp vãng lai ngoại tỉnh” trên Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT).

Lưu ý: Phải lưu giữ chứng từ khấu trừ để chứng minh!.

————————————————————————

Nộp nhầm Tờ khai thuế vãng lai nhưng đã có công văn xin hủy không bị phạt: Theo Công văn 3087/TCT-KK ngày 10/8/2018 của Tổng cục thuế.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho hoạt động xây dựng

Mail: cktc.vn@gmail.com – Website: cktc.vn

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *