CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JPROTECH

Mọi người chú ý vì đây chỉ là trang cung cấp thông tin công ty mang tính chất tham khảo về CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JPROTECH – Mã số thuế công ty: 0314555115, CÔNG TY CÔNG NGHỆ JPROTECH, CÔNG TY JPROTECH được thành lập công ty tại Hồ Chí Minhthành lập doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh theo Luật doanh nghiệp mới nhất của Việt Nam.

Tham khảo thông tin CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JPROTECH tại website đăng ký kinh doanh và gõ mã số thuế công ty vào ô tìm kiếm.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JPROTECH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JPROTECH chi tiết chỉ mang tính chất để tham khảo như sau:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt/tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JPROTECH

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài/tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JPROTECH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

– Tên doanh nghiệp viết tắt/tên công ty viết tắt: JPROTECH

– Ghi chú tên doanh nghiệp/tên công ty:

– Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động

– Mã số doanh nghiệp/mã số thuế doanh nghiệp: 0314555115

– Loại hình pháp lý/loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

– Ngày bắt đầu thành lập: 03/08/2017

– Tên người đại diện theo pháp luật: LƯƠNG HUY HOÀNG

– Địa chỉ trụ sở chính: Số 30 đường số 18, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Ngành nghề hoạt động chính: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

– Điện thoại:

– Website:

– Mail:

Nếu thông tin doanh nghiệp có cập nhật, có thay đổi trong quá trình hoạt động hoặc cập nhật thêm thông tin liên hệ, quý doanh nghiệp có thể gửi chi tiết về địa chỉ mail: cktc.vn@gmail.com để CKTC cập nhật lại thông tin doanh nghiệp chính xác. Chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp đã hỗ trợ.

Tham khảo trang tra cứu thông tin người nộp thuếtại đây

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JPROTECH

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEB, DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE, THIẾT KẾ WEB CHUYÊN NGHIỆP, THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Tham khảo trang thuế điện tử để làm dịch vụ kế toán tại Hồ Chí Minh, dịch vụ báo cáo thuế tại Hồ Chí Minh, dịch vụ báo cáo tài chính tại Hồ Chí Minh: tại đây

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JPROTECH

DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ LOGISTICS, DỊCH VỤ KHAI HẢI QUAN, DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, CÔNG TY LOGISTICS, CÔNG TY DỊCH VỤ HẢI QUAN

Tham khảo trang tra cứu hóa đơn, hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử: tại đây

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JPROTECH

công ty thiết kế web, công ty thiết kế website, accounting company, công ty kế toán việt nam, công ty kiểm toán việt nam, công ty chữ ký số

Tra cứu thông tin dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Hồ Chí Minh – Tra cứu hồ sơ bảo hiểm xã hội: tại đây

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JPROTECH

Lưu ý: Chúng tôi là CKTC – Chìa Khóa Thành Côngkhông phải là CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JPROTECH  thông tin công ty được tham khảo tại nguồn cổng thông tin quốc gia. dịch vụ kiểm toán, auditing viet nam, auditing company, accounting viet nam, đại lý chữ ký số, thiết bị token.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JPROTECH

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

Thông tư số 80 năm 2021 của Bộ tài chính

Thông tư số 80 năm 2021 của Bộ tài chính – Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Thông tư số 80 năm 2021 của Bộ tài chính

Ngày 29/09/2021, BTC đã ban hành Thông tư số 80 năm 2021 của Bộ tài chính – Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, Thông tư số 80 năm 2021 của Bộ tài chính – Thông tư số 80/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Mẫu biểu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi. Đối với khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 cũng được áp dụng theo mẫu biểu hồ sơ quy định tại Thông tư này.

Thông tư số 80 năm 2021 của Bộ tài chính – Thông tư 80/2021/TT-BTC bãi bỏ:

a) Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

b) Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

c) Thông tư số 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

d) Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn;

đ) Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 07/5/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường;

e) Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20/01/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC);

g) Thông tư số 79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Bên cạnh đó, Thông tư số 80 năm 2021 của Bộ tài chính – Thông tư số 80/2021/TT-BTC bãi bỏ nội dung tại các Thông tư sau:

a) Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế;

b) Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 Chương IV Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

c) Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

d) Điều 17, Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa;

đ) Điều 3 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế;

e) Điều 3, Điều 4, Điều 12, Điều 20 và Điều 23 Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí;

g) Điều 4, Điều 25 và Điều 26 Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013;

h) Điều 3, Điều 4, điểm b khoản 1 Điều 7 và điểm c, d, đ khoản 2 Điều 7 Thông tư số 22/2010/TT-BTC ngày 12/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng;

i) Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Mục II Phần B và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Mục IV Phần B Thông tư số 56/2008/TT-BTC ngày 23/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của Nhà nước quy định tại Điều 18 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ.

k) Điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh (đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 92/2014/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính) về hồ sơ đề nghị thanh toán, hoàn trả đối với ngân hàng là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

l) Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 206/2014/TTLT/BTC-BQP ngày 24/12/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng;

m) Điểm b khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch số 85/2005/TTLT/BTC-BCA ngày 26/09/2005 giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Công an;

n) Điều 5; Điều 6; Điều 24; khoản 1, các điểm a, b, c, d, đ, e.3, e.4, e.5, e.6, e.7 khoản 2, khoản 7, khoản 8 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

o) Khoản 1, khoản 2, các điểm a.1, a.2, a.3, a.4, b, c, d, đ khoản 3, khoản 4, các điểm b, c, d, đ khoản 6 Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Phụ lục 02 và mẫu biểu Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

5. Việc đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với nhà cung cấp ở nước ngoài quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78 và Điều 79 Thông tư này được thực hiện kể từ thời điểm có thông báo của Tổng cục Thuế về hệ thống đăng ký, kê khai, nộp thuế của nhà cung cấp ở nước ngoài trên Cổng Thông tin điện tử đi vào hoạt động.

6. Các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản mới đó.

Về quy định chuyển tiếp của Thông tư số 80 năm 2021 của Bộ tài chính:

1. Quyết định gia hạn nộp thuế, Quyết định nộp dần tiền thuế nợ, Thông báo chấp nhận không tính tiền chậm nộp đã ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực được thực hiện đến hết thời gian ghi trên Quyết định, Thông báo.

2. Các khoản nộp thừa của người nộp thuế theo quy định tại Điều 26 Thông tư này (bao gồm cả các khoản phát sinh trước thời điểm Thông tư có hiệu lực), cơ quan thuế thực hiện các thủ tục xử lý không hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

3. Đối với cá nhân nộp hồ sơ khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ và khoản 5 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

4. Đối với các nhà máy thủy điện đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tỷ lệ phân bổ nghĩa vụ thuế trước khi Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo nội dung đã hướng dẫn của Bộ Tài chính.

5. Đối với người nộp thuế kinh doanh dịch vụ viễn thông có chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính cùng tham gia kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 01/GTGT, phụ lục bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi được hưởng nguồn thu theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nội dung Thông tư số 80/2021/TT-BTC và các biểu mẫu Thông tư 80/2021/TT-BTC: tải về

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Thông tư số 80 năm 2021 của Bộ tài chính

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

CÔNG TY TNHH MEIA VIỆT NAM

Mọi người chú ý vì đây chỉ là trang cung cấp thông tin công ty mang tính chất tham khảo về CÔNG TY TNHH MEIA VIỆT NAM – Mã số thuế công ty: 0313444437, CÔNG TY MEIA VIỆT NAM, CÔNG TY MEIA được thành lập công ty tại Hồ Chí Minhthành lập doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh theo Luật doanh nghiệp mới nhất của Việt Nam.

Tham khảo thông tin CÔNG TY TNHH MEIA VIỆT NAM tại website đăng ký kinh doanh và gõ mã số thuế công ty vào ô tìm kiếm.

CÔNG TY TNHH MEIA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MEIA VIỆT NAM chi tiết chỉ mang tính chất để tham khảo như sau:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt/tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MEIA VIỆT NAM

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài/tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MEIA VIET NAM COMPANY LIMITED

– Tên doanh nghiệp viết tắt/tên công ty viết tắt: MEIA VIET NAM CO.,LTD

– Ghi chú tên doanh nghiệp/tên công ty:

– Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động

– Mã số doanh nghiệp/mã số thuế doanh nghiệp: 0313444437

– Loại hình pháp lý/loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

– Ngày bắt đầu thành lập: 17-09-2015

– Tên người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN VĂN THUẬN

– Địa chỉ trụ sở chính: 54/1B Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Ngành nghề hoạt động chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

– Điện thoại: 02862740024

– Websitewww.meiavietnam.com

– Mail: meiavietnamhcm@gmail.com

Nếu thông tin doanh nghiệp có cập nhật, có thay đổi trong quá trình hoạt động hoặc cập nhật thêm thông tin liên hệ, quý doanh nghiệp có thể gửi chi tiết về địa chỉ mail: cktc.vn@gmail.com để CKTC cập nhật lại thông tin doanh nghiệp chính xác. Chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp đã hỗ trợ.

Tham khảo trang tra cứu thông tin người nộp thuếtại đây

CÔNG TY TNHH MEIA VIỆT NAM

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEB, DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE, THIẾT KẾ WEB CHUYÊN NGHIỆP, THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Tham khảo trang thuế điện tử để làm dịch vụ kế toán tại Hồ Chí Minh, dịch vụ báo cáo thuế tại Hồ Chí Minh, dịch vụ báo cáo tài chính tại Hồ Chí Minh: tại đây

CÔNG TY TNHH MEIA VIỆT NAM

DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ LOGISTICS, DỊCH VỤ KHAI HẢI QUAN, DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, CÔNG TY LOGISTICS, CÔNG TY DỊCH VỤ HẢI QUAN

Tham khảo trang tra cứu hóa đơn, hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử: tại đây

CÔNG TY TNHH MEIA VIỆT NAM

công ty thiết kế web, công ty thiết kế website, accounting company, công ty kế toán việt nam, công ty kiểm toán việt nam, công ty chữ ký số

Tra cứu thông tin dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Hồ Chí Minh – Tra cứu hồ sơ bảo hiểm xã hội: tại đây

CÔNG TY TNHH MEIA VIỆT NAM

Lưu ý: Chúng tôi là CKTC – Chìa Khóa Thành Côngkhông phải là CÔNG TY TNHH MEIA VIỆT NAM  thông tin công ty được tham khảo tại nguồn cổng thông tin quốc gia. dịch vụ kiểm toán, auditing viet nam, auditing company, accounting viet nam, đại lý chữ ký số, thiết bị token.

CÔNG TY TNHH MEIA VIỆT NAM

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

CÔNG TY CP BẢO HỘ LAO ĐỘNG CDTS

Mọi người chú ý vì đây chỉ là trang cung cấp thông tin công ty mang tính chất tham khảo về CÔNG TY CP BẢO HỘ LAO ĐỘNG CDTS – Mã số thuế công ty: 0311887465, CÔNG TY BẢO HỘ LAO ĐỘNG CDTS, CÔNG TY CDTS, CÔNG TY CDTS LABOR được thành lập công ty tại Hồ Chí Minhthành lập doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh theo Luật doanh nghiệp mới nhất của Việt Nam.

Tham khảo thông tin CÔNG TY CP BẢO HỘ LAO ĐỘNG CDTS tại website đăng ký kinh doanh và gõ mã số thuế công ty vào ô tìm kiếm.

CÔNG TY CP BẢO HỘ LAO ĐỘNG CDTS

CÔNG TY CP BẢO HỘ LAO ĐỘNG CDTS chi tiết chỉ mang tính chất để tham khảo như sau:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt/tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP BẢO HỘ LAO ĐỘNG CDTS

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài/tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CDTS LABOR PROTECTION JOINT STOCK COMPANY

– Tên doanh nghiệp viết tắt/tên công ty viết tắt: CDTS LABOR PROTECTION JSC

– Ghi chú tên doanh nghiệp/tên công ty:

– Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động

– Mã số doanh nghiệp/mã số thuế doanh nghiệp: 0311887465

– Loại hình pháp lý/loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

– Ngày bắt đầu thành lập: 19/07/2012

– Tên người đại diện theo pháp luật: ĐỖ THỊ MỸ DIỆU

– Địa chỉ trụ sở chính: 840/45 Hương Lộ 2, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Ngành nghề hoạt động chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

– Điện thoại: 0902 61 2988 – (028) 37628531

– Websitehttp://cdts.com.vn

– Mail: mydieu@cdts.com.vn

Nếu thông tin doanh nghiệp có cập nhật, có thay đổi trong quá trình hoạt động hoặc cập nhật thêm thông tin liên hệ, quý doanh nghiệp có thể gửi chi tiết về địa chỉ mail: cktc.vn@gmail.com để CKTC cập nhật lại thông tin doanh nghiệp chính xác. Chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp đã hỗ trợ.

Tham khảo trang tra cứu thông tin người nộp thuếtại đây

CÔNG TY CP BẢO HỘ LAO ĐỘNG CDTS

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEB, DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE, THIẾT KẾ WEB CHUYÊN NGHIỆP, THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Tham khảo trang thuế điện tử để làm dịch vụ kế toán tại Hồ Chí Minh, dịch vụ báo cáo thuế tại Hồ Chí Minh, dịch vụ báo cáo tài chính tại Hồ Chí Minh: tại đây

CÔNG TY CP BẢO HỘ LAO ĐỘNG CDTS

DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ LOGISTICS, DỊCH VỤ KHAI HẢI QUAN, DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, CÔNG TY LOGISTICS, CÔNG TY DỊCH VỤ HẢI QUAN

Tham khảo trang tra cứu hóa đơn, hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử: tại đây

CÔNG TY CP BẢO HỘ LAO ĐỘNG CDTS

công ty thiết kế web, công ty thiết kế website, accounting company, công ty kế toán việt nam, công ty kiểm toán việt nam, công ty chữ ký số

Tra cứu thông tin dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Hồ Chí Minh – Tra cứu hồ sơ bảo hiểm xã hội: tại đây

CÔNG TY CP BẢO HỘ LAO ĐỘNG CDTS

Lưu ý: Chúng tôi là CKTC – Chìa Khóa Thành Côngkhông phải là CÔNG TY CP BẢO HỘ LAO ĐỘNG CDTS  thông tin công ty được tham khảo tại nguồn cổng thông tin quốc gia. dịch vụ kiểm toán, auditing viet nam, auditing company, accounting viet nam, đại lý chữ ký số, thiết bị token.

CÔNG TY CP BẢO HỘ LAO ĐỘNG CDTS

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

CÔNG TY TNHH ONEX LOGISTICS

Mọi người chú ý vì đây chỉ là trang cung cấp thông tin công ty mang tính chất tham khảo về CÔNG TY TNHH ONEX LOGISTICS – Mã số thuế công ty: 0314434512, CÔNG TY ONEX LOGISTICS, CÔNG TY ONEX, CÔNG TY LOGISTICS ONEX được thành lập công ty tại Hồ Chí Minhthành lập doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh theo Luật doanh nghiệp mới nhất của Việt Nam.

Tham khảo thông tin CÔNG TY TNHH ONEX LOGISTICS tại website đăng ký kinh doanh và gõ mã số thuế công ty vào ô tìm kiếm.

CÔNG TY TNHH ONEX LOGISTICS

CÔNG TY TNHH ONEX LOGISTICS chi tiết chỉ mang tính chất để tham khảo như sau:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt/tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ONEX LOGISTICS

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài/tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ONEX LOGISTICS COMPANY LIMITED

– Tên doanh nghiệp viết tắt/tên công ty viết tắt: ONEX CO.,LTD

– Ghi chú tên doanh nghiệp/tên công ty:

– Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động

– Mã số doanh nghiệp/mã số thuế doanh nghiệp: 0314434512

– Loại hình pháp lý/loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

– Ngày bắt đầu thành lập: 30-05-2017

– Tên người đại diện theo pháp luật: VÕ THANH TÚ

– Địa chỉ trụ sở chính: Số 55, Lô R10 Đường Số 4, Khu Đô Thị Vạn Phúc I, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Ngành nghề hoạt động chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

– Điện thoại: 0909 542 449

– Websitehttps://onexlogistics.com/

– Mail: cskh@onexlogistics.com

Nếu thông tin doanh nghiệp có cập nhật, có thay đổi trong quá trình hoạt động hoặc cập nhật thêm thông tin liên hệ, quý doanh nghiệp có thể gửi chi tiết về địa chỉ mail: cktc.vn@gmail.com để CKTC cập nhật lại thông tin doanh nghiệp chính xác. Chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp đã hỗ trợ.

Tham khảo trang tra cứu thông tin người nộp thuếtại đây

CÔNG TY TNHH ONEX LOGISTICS

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEB, DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE, THIẾT KẾ WEB CHUYÊN NGHIỆP, THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Tham khảo trang thuế điện tử để làm dịch vụ kế toán tại Hồ Chí Minh, dịch vụ báo cáo thuế tại Hồ Chí Minh, dịch vụ báo cáo tài chính tại Hồ Chí Minh: tại đây

CÔNG TY TNHH ONEX LOGISTICS

DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ LOGISTICS, DỊCH VỤ KHAI HẢI QUAN, DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, CÔNG TY LOGISTICS, CÔNG TY DỊCH VỤ HẢI QUAN

Tham khảo trang tra cứu hóa đơn, hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử: tại đây

CÔNG TY TNHH ONEX LOGISTICS

công ty thiết kế web, công ty thiết kế website, accounting company, công ty kế toán việt nam, công ty kiểm toán việt nam, công ty chữ ký số

Tra cứu thông tin dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Hồ Chí Minh – Tra cứu hồ sơ bảo hiểm xã hội: tại đây

CÔNG TY TNHH ONEX LOGISTICS

Lưu ý: Chúng tôi là CKTC – Chìa Khóa Thành Côngkhông phải là CÔNG TY TNHH ONEX LOGISTICS  thông tin công ty được tham khảo tại nguồn cổng thông tin quốc gia. dịch vụ kiểm toán, auditing viet nam, auditing company, accounting viet nam, đại lý chữ ký số, thiết bị token.

CÔNG TY TNHH ONEX LOGISTICS

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ

Mọi người chú ý vì đây chỉ là trang cung cấp thông tin công ty mang tính chất tham khảo về CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ – Mã số thuế công ty: 0315578309, CÔNG TY LHN, CÔNG TY GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ, CÔNG TY LỚP HỌC NHỎ, CÔNG TY KIẾN GURU, ỨNG DỤNG HỌC TẬP KIẾN GURU được thành lập công ty tại Hồ Chí Minhthành lập doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh theo Luật doanh nghiệp mới nhất của Việt Nam.

Tham khảo thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ tại website đăng ký kinh doanh và gõ mã số thuế công ty vào ô tìm kiếm.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ chi tiết chỉ mang tính chất để tham khảo như sau:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt/tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài/tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOP HOC NHO EDUCATION JOINT STOCK COMPANY

– Tên doanh nghiệp viết tắt/tên công ty viết tắt: LHN

– Ghi chú tên doanh nghiệp/tên công ty:

– Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động

– Mã số doanh nghiệp/mã số thuế doanh nghiệp: 0315578309

– Loại hình pháp lý/loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

– Ngày bắt đầu thành lập: 21/03/2019

– Tên người đại diện theo pháp luật: HOÀNG HÀ LINH

– Địa chỉ trụ sở chính: 351/58 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Ngành nghề hoạt động chính: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

– Điện thoại: 028 36200214

– Website: www.kienguru.vn

– Mail: info@kienguru.vn

Nếu thông tin doanh nghiệp có cập nhật, có thay đổi trong quá trình hoạt động hoặc cập nhật thêm thông tin liên hệ, quý doanh nghiệp có thể gửi chi tiết về địa chỉ mail: cktc.vn@gmail.com để CKTC cập nhật lại thông tin doanh nghiệp chính xác. Chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp đã hỗ trợ.

Tham khảo trang tra cứu thông tin người nộp thuếtại đây

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEB, DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE, THIẾT KẾ WEB CHUYÊN NGHIỆP, THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Tham khảo trang thuế điện tử để làm dịch vụ kế toán tại Hồ Chí Minh, dịch vụ báo cáo thuế tại Hồ Chí Minh, dịch vụ báo cáo tài chính tại Hồ Chí Minh: tại đây

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ

DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ LOGISTICS, DỊCH VỤ KHAI HẢI QUAN, DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, CÔNG TY LOGISTICS, CÔNG TY DỊCH VỤ HẢI QUAN

Tham khảo trang tra cứu hóa đơn, hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử: tại đây

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ

công ty thiết kế web, công ty thiết kế website, accounting company, công ty kế toán việt nam, công ty kiểm toán việt nam, công ty chữ ký số

Tra cứu thông tin dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Hồ Chí Minh – Tra cứu hồ sơ bảo hiểm xã hội: tại đây

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ

Lưu ý: Chúng tôi là CKTC – Chìa Khóa Thành Côngkhông phải là CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ  thông tin công ty được tham khảo tại nguồn cổng thông tin quốc gia. dịch vụ kiểm toán, auditing viet nam, auditing company, accounting viet nam, đại lý chữ ký số, thiết bị token.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỤC TẢO

Mọi người chú ý vì đây chỉ là trang cung cấp thông tin công ty mang tính chất tham khảo về CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỤC TẢO – Mã số thuế công ty: 0314518089, CÔNG TY GADICO, CÔNG TY LỤC TẢO, CÔNG TY GREEN ALGAE được thành lập công ty tại Hồ Chí Minhthành lập doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh theo Luật doanh nghiệp mới nhất của Việt Nam.

Tham khảo thông tin CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỤC TẢO tại website đăng ký kinh doanh và gõ mã số thuế công ty vào ô tìm kiếm.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỤC TẢO

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỤC TẢO chi tiết chỉ mang tính chất để tham khảo như sau:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt/tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỤC TẢO

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài/tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN ALGAE DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

– Tên doanh nghiệp viết tắt/tên công ty viết tắt: GADICO

– Ghi chú tên doanh nghiệp/tên công ty:

– Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động

– Mã số doanh nghiệp/mã số thuế doanh nghiệp: 0314518089

– Loại hình pháp lý/loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

– Ngày bắt đầu thành lập: 14/07/2017

– Tên người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN TRỌNG VINH

– Địa chỉ trụ sở chính: 399C Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Ngành nghề hoạt động chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

– Điện thoại: 0708 280 120 – 0888 757 186

– Website: www.vietnamshoppingbag.vn

– Mail: vietnamshoppingbag@gmail.com

Nếu thông tin doanh nghiệp có cập nhật, có thay đổi trong quá trình hoạt động hoặc cập nhật thêm thông tin liên hệ, quý doanh nghiệp có thể gửi chi tiết về địa chỉ mail: cktc.vn@gmail.com để CKTC cập nhật lại thông tin doanh nghiệp chính xác. Chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp đã hỗ trợ.

Tham khảo trang tra cứu thông tin người nộp thuếtại đây

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỤC TẢO

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEB, DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE, THIẾT KẾ WEB CHUYÊN NGHIỆP, THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Tham khảo trang thuế điện tử để làm dịch vụ kế toán tại Hồ Chí Minh, dịch vụ báo cáo thuế tại Hồ Chí Minh, dịch vụ báo cáo tài chính tại Hồ Chí Minh: tại đây

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỤC TẢO

DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ LOGISTICS, DỊCH VỤ KHAI HẢI QUAN, DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, CÔNG TY LOGISTICS, CÔNG TY DỊCH VỤ HẢI QUAN

Tham khảo trang tra cứu hóa đơn, hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử: tại đây

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỤC TẢO

công ty thiết kế web, công ty thiết kế website, accounting company, công ty kế toán việt nam, công ty kiểm toán việt nam, công ty chữ ký số

Tra cứu thông tin dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Hồ Chí Minh – Tra cứu hồ sơ bảo hiểm xã hội: tại đây

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỤC TẢO

Lưu ý: Chúng tôi là CKTC – Chìa Khóa Thành Côngkhông phải là CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỤC TẢO  thông tin công ty được tham khảo tại nguồn cổng thông tin quốc gia. dịch vụ kiểm toán, auditing viet nam, auditing company, accounting viet nam, đại lý chữ ký số, thiết bị token.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỤC TẢO

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẤT NGỌC TOÀN CẦU

Mọi người chú ý vì đây chỉ là trang cung cấp thông tin công ty mang tính chất tham khảo về CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẤT NGỌC TOÀN CẦU – Mã số thuế công ty: 0314759479, CÔNG TY ĐẤT NGỌC TOÀN CẦU được thành lập công ty tại Hồ Chí Minhthành lập doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh theo Luật doanh nghiệp mới nhất của Việt Nam.

Tham khảo thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẤT NGỌC TOÀN CẦU tại website đăng ký kinh doanh và gõ mã số thuế công ty vào ô tìm kiếm.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẤT NGỌC TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẤT NGỌC TOÀN CẦU chi tiết chỉ mang tính chất để tham khảo như sau:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt/tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẤT NGỌC TOÀN CẦU

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài/tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GLOBAL DAT NGOC SERVICE JOINT STOCK COMPANY

– Tên doanh nghiệp viết tắt/tên công ty viết tắt:

– Ghi chú tên doanh nghiệp/tên công ty:

– Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động

– Mã số doanh nghiệp/mã số thuế doanh nghiệp: 0314759479

– Loại hình pháp lý/loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

– Ngày bắt đầu thành lập: 27/11/2017

– Tên người đại diện theo pháp luật: LÊ NGỌC ANH

– Địa chỉ trụ sở chính: 176 Tôn Đản, Phường 08, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Ngành nghề hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

– Điện thoại: 0888 493 917

– Website:

– Mail:

Nếu thông tin doanh nghiệp có cập nhật, có thay đổi trong quá trình hoạt động hoặc cập nhật thêm thông tin liên hệ, quý doanh nghiệp có thể gửi chi tiết về địa chỉ mail: cktc.vn@gmail.com để CKTC cập nhật lại thông tin doanh nghiệp chính xác. Chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp đã hỗ trợ.

Tham khảo trang tra cứu thông tin người nộp thuếtại đây

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẤT NGỌC TOÀN CẦU

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEB, DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE, THIẾT KẾ WEB CHUYÊN NGHIỆP, THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Tham khảo trang thuế điện tử để làm dịch vụ kế toán tại Hồ Chí Minh, dịch vụ báo cáo thuế tại Hồ Chí Minh, dịch vụ báo cáo tài chính tại Hồ Chí Minh: tại đây

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẤT NGỌC TOÀN CẦU

DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ LOGISTICS, DỊCH VỤ KHAI HẢI QUAN, DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, CÔNG TY LOGISTICS, CÔNG TY DỊCH VỤ HẢI QUAN

Tham khảo trang tra cứu hóa đơn, hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử: tại đây

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẤT NGỌC TOÀN CẦU

công ty thiết kế web, công ty thiết kế website, accounting company, công ty kế toán việt nam, công ty kiểm toán việt nam, công ty chữ ký số

Tra cứu thông tin dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Hồ Chí Minh – Tra cứu hồ sơ bảo hiểm xã hội: tại đây

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẤT NGỌC TOÀN CẦU

Lưu ý: Chúng tôi là CKTC – Chìa Khóa Thành Côngkhông phải là CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẤT NGỌC TOÀN CẦU  thông tin công ty được tham khảo tại nguồn cổng thông tin quốc gia. dịch vụ kiểm toán, auditing viet nam, auditing company, accounting viet nam, đại lý chữ ký số, thiết bị token.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẤT NGỌC TOÀN CẦU width=

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH THÁI ĐỨC LÂM

Mọi người chú ý vì đây chỉ là trang cung cấp thông tin công ty mang tính chất tham khảo về CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH THÁI ĐỨC LÂM – Mã số thuế công ty: 0303239220, CÔNG TY CƠ ĐIỆN THÁI ĐỨC LÂM, CÔNG TY CƠ ĐIỆN LẠNH THÁI ĐỨC LÂM, CÔNG TY THÁI ĐỨC LÂM được thành lập công ty tại Hồ Chí Minhthành lập doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh theo Luật doanh nghiệp mới nhất của Việt Nam.

Tham khảo thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH THÁI ĐỨC LÂM tại website đăng ký kinh doanh và gõ mã số thuế công ty vào ô tìm kiếm.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH THÁI ĐỨC LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH THÁI ĐỨC LÂM chi tiết chỉ mang tính chất để tham khảo như sau:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt/tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH THÁI ĐỨC LÂM

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài/tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI DUC LAM MECHANICAL ELECTRICAL REFRIGERATION CORPORATION

– Tên doanh nghiệp viết tắt/tên công ty viết tắt: THAI DUC LAM CORP

– Ghi chú tên doanh nghiệp/tên công ty:

– Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động

– Mã số doanh nghiệp/mã số thuế doanh nghiệp: 0303239220

– Loại hình pháp lý/loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

– Ngày bắt đầu thành lập: 05/04/2004

– Tên người đại diện theo pháp luật: LÊ HỒNG THÁI

– Địa chỉ trụ sở chính: Số 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Ngành nghề hoạt động chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

– Điện thoại: 028 3842 7323

– Websitewww.tdl-mep.vn

– Mail: info@tdl-mep.vn

Nếu thông tin doanh nghiệp có cập nhật, có thay đổi trong quá trình hoạt động hoặc cập nhật thêm thông tin liên hệ, quý doanh nghiệp có thể gửi chi tiết về địa chỉ mail: cktc.vn@gmail.com để CKTC cập nhật lại thông tin doanh nghiệp chính xác. Chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp đã hỗ trợ.

Tham khảo trang tra cứu thông tin người nộp thuếtại đây

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH THÁI ĐỨC LÂM

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEB, DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE, THIẾT KẾ WEB CHUYÊN NGHIỆP, THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Tham khảo trang thuế điện tử để làm dịch vụ kế toán tại Hồ Chí Minh, dịch vụ báo cáo thuế tại Hồ Chí Minh, dịch vụ báo cáo tài chính tại Hồ Chí Minh: tại đây

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH THÁI ĐỨC LÂM

DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ LOGISTICS, DỊCH VỤ KHAI HẢI QUAN, DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, CÔNG TY LOGISTICS, CÔNG TY DỊCH VỤ HẢI QUAN

Tham khảo trang tra cứu hóa đơn, hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử: tại đây

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH THÁI ĐỨC LÂM

công ty thiết kế web, công ty thiết kế website, accounting company, công ty kế toán việt nam, công ty kiểm toán việt nam, công ty chữ ký số

Tra cứu thông tin dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Hồ Chí Minh – Tra cứu hồ sơ bảo hiểm xã hội: tại đây

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH THÁI ĐỨC LÂM

Lưu ý: Chúng tôi là CKTC – Chìa Khóa Thành Côngkhông phải là CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH THÁI ĐỨC LÂM  thông tin công ty được tham khảo tại nguồn cổng thông tin quốc gia. dịch vụ kiểm toán, auditing viet nam, auditing company, accounting viet nam, đại lý chữ ký số, thiết bị token.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH THÁI ĐỨC LÂM

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

CÔNG TY TNHH CHUBU RIKA VIỆT NAM

Mọi người chú ý vì đây chỉ là trang cung cấp thông tin công ty mang tính chất tham khảo về CÔNG TY TNHH CHUBU RIKA VIỆT NAM – Mã số thuế công ty: 0302792707, CÔNG TY CHUBU RIKA VIỆT NAM, CÔNG TY CHUBU RIKA được thành lập công ty tại Hồ Chí Minhthành lập doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh theo Luật doanh nghiệp mới nhất của Việt Nam.

Tham khảo thông tin CÔNG TY TNHH CHUBU RIKA VIỆT NAM tại website đăng ký kinh doanh và gõ mã số thuế công ty vào ô tìm kiếm.

CÔNG TY TNHH CHUBU RIKA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CHUBU RIKA VIỆT NAM chi tiết chỉ mang tính chất để tham khảo như sau:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt/tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHUBU RIKA (VIỆT NAM)

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài/tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CHUBU RIKA (VIETNAM) CO.,LTD

– Tên doanh nghiệp viết tắt/tên công ty viết tắt:

– Ghi chú tên doanh nghiệp/tên công ty:

– Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động

– Mã số doanh nghiệp/mã số thuế doanh nghiệp: 0302792707

– Loại hình pháp lý/loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

– Ngày bắt đầu thành lập: 22/11/2002

– Tên người đại diện theo pháp luật: MATSUNO KAZUHIKO – WAKAMATSU HIROYUKI – NOMURA TATSUYA

– Địa chỉ trụ sở chính: Lô Ra1 43-44-45b-02b-04b, Đường số 18, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Ngành nghề hoạt động chính: Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

– Điện thoại: 028 37700683

– Websitehttps://chuburika.jp/english/en-vietnam/

– Mail: crvc@hcm.vnn.vn

Nếu thông tin doanh nghiệp có cập nhật, có thay đổi trong quá trình hoạt động hoặc cập nhật thêm thông tin liên hệ, quý doanh nghiệp có thể gửi chi tiết về địa chỉ mail: cktc.vn@gmail.com để CKTC cập nhật lại thông tin doanh nghiệp chính xác. Chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp đã hỗ trợ.

Tham khảo trang tra cứu thông tin người nộp thuếtại đây

CÔNG TY TNHH CHUBU RIKA VIỆT NAM

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEB, DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE, THIẾT KẾ WEB CHUYÊN NGHIỆP, THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Tham khảo trang thuế điện tử để làm dịch vụ kế toán tại Hồ Chí Minh, dịch vụ báo cáo thuế tại Hồ Chí Minh, dịch vụ báo cáo tài chính tại Hồ Chí Minh: tại đây

CÔNG TY TNHH CHUBU RIKA VIỆT NAM

DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ LOGISTICS, DỊCH VỤ KHAI HẢI QUAN, DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, CÔNG TY LOGISTICS, CÔNG TY DỊCH VỤ HẢI QUAN

Tham khảo trang tra cứu hóa đơn, hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử: tại đây

CÔNG TY TNHH CHUBU RIKA VIỆT NAM

công ty thiết kế web, công ty thiết kế website, accounting company, công ty kế toán việt nam, công ty kiểm toán việt nam, công ty chữ ký số

Tra cứu thông tin dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Hồ Chí Minh – Tra cứu hồ sơ bảo hiểm xã hội: tại đây

CÔNG TY TNHH CHUBU RIKA VIỆT NAM

Lưu ý: Chúng tôi là CKTC – Chìa Khóa Thành Côngkhông phải là CÔNG TY TNHH CHUBU RIKA VIỆT NAM  thông tin công ty được tham khảo tại nguồn cổng thông tin quốc gia. dịch vụ kiểm toán, auditing viet nam, auditing company, accounting viet nam, đại lý chữ ký số, thiết bị token.

CÔNG TY TNHH CHUBU RIKA VIỆT NAM

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU