Xử lý sổ sách kế toán

Công ty Chìa Khóa Thành Công thực hiện dịch vụ xử lý sổ sách kế toán, thiết lập lại hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ kế toán hiện hành. Đảm bảo cho công tác kế toán tại doanh nghiệp được đúng, chính xác và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật kế toán thuế.

Xử lý sổ sách kế toán

Nội dung công việc của dịch vụ xử lý sổ sách kế toán của Chìa Khóa Thành Công bao gồm:

Xử lý sổ sách kế toán – Phân loại, kiểm tra chứng từ gốc nhằm đảm bảo tính hợp lệ theo quy định:

+ Kiểm tra lại chứng từ, hóa đơn gốc đối chiếu với tờ khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý;

+ Phát hiện các chứng từ, hóa đơn không hợp lý, không hợp lệ, không liên quan đến hoạt động kinh doanh;

+ Điều chỉnh, bổ sung các chứng từ kế toán chặt chẽ với chứng từ gốc;

+ Xử lý các tình huống: như mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ ….

+ Bổ sung các văn bản, chứng từ khác đảm bảo tính chặt chẽ và hợp lệ cho chứng từ gốc, đồng thời lập các văn bản thủ tục hành chính để đảm bảo tính hợp lệ của chứng từ gốc.

Xử lý sổ sách kế toán – Kiểm tra việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán trong hạch toán kế toán:

+ Dựa vào sổ sách của doanh nghiệp để kiểm tra xem kế toán đã hạch toán đúng theo quy định;

+ Thực hiện các bút toán điều chỉnh lại nếu phát hiện sai sót.

Xử lý sổ sách kế toán – Thẩm định lại các vấn đề liên quan đến Luật thuế TNDN, TNCN, GTGT và hoàn thiện sổ sách kế toán:

+ Doanh thu: Kiểm tra các hóa đơn đầu ra để biết doanh thu chịu thuế đã vào đủ và đúng chưa, liệu có thiếu sót gì để bị cho là trốn thuế hay không và bổ sung kịp thời;

+ Chi phí tính thuế TNDN: Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn chi phí mua vào, chi phí lương, chi phí khấu hao, chi phí khác….

+ Giá vốn hàng bán: Kiểm tra hàng hóa nhập, xuất đúng chủng loại chưa, giá thành có đúng theo từng chủng loại đó không để điều chỉnh nếu sai sót;

+ Rà soát kiểm tra hồ sơ thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý, năm phát hiện ra sai sót và điều chỉnh;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT: Kiểm tra phát hiện từ chứng từ kê khai trên tờ khai thuế, hướng dẫn điều chỉnh tờ khai nếu phát hiện sai sót.

– Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán:

+ Trường hợp có sổ sách và khi kiểm tra phát hiện sai sót ít: Sẽ bổ sung các sổ thiếu và điều chỉnh các sổ bị sai theo quy định;

+ Trường hợp  không có sổ sách: sẽ lập lại toàn bộ sổ sách kế toán theo Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế đã nộp;

+ In các loại sổ sách kế toán, các loại chứng từ kế toán theo quy định.

Tham khảo bảng giá hoàn thiện sổ sách kế toán: tại đây

CKTC (Chìa Khóa Thành Côngcung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ thành lập công ty

3. Dịch vụ quyết toán thuế

4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

6. Dịch vụ thay đổi GPKD – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Xử lý sổ sách kế toán

Mail: cktc.vn@gmail.com – Website: cktc.vn