Tư vấn quản lý doanh nghiệp

CKTC là đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Ngoài ra, CKTC còn cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích khác cho khách hàng.

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp CKTC gồm các hoạt động chi tiết như sau:

– Dịch vụ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp uy tín và chất lượng tại Việt Nam:

+ Thành lập doanh nghiệp tư nhân;

+ Thành lập công ty TNHH;

+ Thành lập công ty cổ phần;

+ Thành lập công ty hợp danh;

+ Thành lập chi nhánh công ty;

+ Thành lập địa điểm kinh doanh;

+ Thành lập văn phòng đại diện.

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

– Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh hoặc thay đổi đăng ký nội dung kinh doanh như:

+ Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh;

+ Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty;

+ Dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp;

+ Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;

+ Dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật công ty;

+ Dịch vụ thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên;

+ Dịch vụ thay đổi cổ đông công ty cổ phần;

+ Dịch vụ thay đổi tên công ty;

+ Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ;

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

– Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng giá rẻ;

– Dịch vụ kế toán thuế trọn gói chuyên nghiệp;

– Dịch vụ quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN;

– Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm;

– Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp;

– Dịch vụ giải thể công ty.

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339