Cách viết hóa đơn điều chỉnh đã kê khai thuế

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp sẽ gặp phải các vấn đề như: hoá đơn viết sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng….. CKTC hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh đã kê khai thuế nhưng phát hiện sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng….

Cách viết hóa đơn điều chỉnh đã kê khai thuế

Cách viết hóa đơn điều chỉnh đã kê khai thuế nhưng phát hiện sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng……..

Khi phát hiện hóa đơn viết sai địa chỉ, mã số thuế, tên đơn vị, ngày tháng năm, tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn vị tính, số tiền bằng chữ… (không làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp và khấu trừ) những đã kê khai thuế, thì phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi sai và viết hóa đơn điều chỉnh.

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015

– Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Như vậy, cách viết hóa đơn điều chỉnh đã kê khai thuế:

– Chỉ duy nhất trường hợp hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ nhưng MST ghi đúng (dù chưa kê khai hay đã kê khai) thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh là xong.

– Nếu hóa đơn viết sai: Ngày tháng năm, sai mã số thuế, tên hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, sai số tiền bằng chữ ….đã kê khai thuế (Dù 1 hoặc cả 2 bên đã kê khai) thì phải lập biên bản điều chỉnhxuất hóa đơn điều chỉnh.

-> Trên hóa đơn điều chỉnh: ghi rõ nội dung đã ghi sai: Nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

(Đó là quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Các trường hợp khác như: Hóa đơn viết sai ngày tháng năm, sai tên hàng hóa, sai số lượng hàng hóa, sai đơn vị tính …. Thì các bạn cũng viết hóa đơn điều chỉnh như trên nhé (Chỉ viết những tiêu thức bị sai, những tiêu thức đúng các bạn gạch chéo nhé)

Lưu ý: Đây là các trường hợp hóa đơn viết sai MST, tên hàng hóa, số lượng, số tiền bằng chữ… đã kê khai thuế.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Cách viết hóa đơn điều chỉnh đã kê khai thuế

Mail: cktc.vn@gmail.com – Website: cktc.vn

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *