Cách nộp thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần

Công ty cổ phần có các cổ đông chuyển cổ phần cho người khác thì có phải nộp thuế TNCN hay không? Cách tính thuế TNCN và thủ tục với cơ quan thuế như thế nào? CKTC hướng dẫn cách khai thuế, cách tính thuế và cách nộp thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần?

Cách nộp thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần

Trả lời cách nộp thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần: Việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại luật thuế TNCN cũng được coi là một trong những hoạt động chuyển nhượng vốn, tuy nhiên khác với việc chuyển nhượng cổ phần được tính tương đương với chuyển nhương chứng khoán (khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Theo văn bản trả lời của tổng cục thuế số 2861/TCT-TNCN ngày 23/07/2018 đã xác nhận nội dung về việc chuyển nhượng cổ phần vẫn phải nộp thuế TNCN 0.1% theo giá trị chuyển nhượng và tại điều 4 Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/2013/TT-BTC sửa đổi đã bỏ nội dung “thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần” trong phần thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán như sau:

b. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ Phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán và Điều 120 của Luật doanh nghiệp.

Căn cứ theo những hướng dẫn nêu trên, các cá nhân chuyển nhượng vốn trong cồng ty cổ phần theo quy định tại luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán được xác định là chuyển nhượng chứng khoán, theo đó các cá nhân thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN theo mức thuế suất 0,1% tính trên giá chuyển nhượng theo hướng dẫn tại Điều 16 và Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Cách nộp thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần – Căn cứ tính thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần

Việc tính thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần được quy định tại khoản 2 điều 11 thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC) như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp chuyển nhượng cổ phần = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần x Thuế suất 0,1% (Thuế suất thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần)

Cách nộp thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần – Khai thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần

Theo quy định tại Điểm g khoản 4 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế

4. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo từng lần phát sinh, bao gồm:

g) Thuế thu nhập cá nhân do cá nhân trực tiếp khai thuế hoặc tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ chuyển nhượng vốn; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng.

Cách nộp thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần – Hồ sơ khai thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần gồm:

Mẫu 04/CNV-TNCN kèm theo bảng kê 04-1/CNV-TNCN (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân) – Mẫu theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Bản sao hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán. Trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán thì hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán được thay bằng bản sao hợp đồng góp vốn.

Nơi nộp hồ sơ khai thuế: Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, đầu tư vốn thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị phát hành.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: Chậm nhất ngày thứ 10 kể từ khi phát sinh nghĩa vụ thuế.

Mã chương, tiểu mục nộp thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần

Cách nộp thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần sẽ khai thuế như sau:

Nội dung khoản nộp: Thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán.

Mã chương: 757 (Hộ gia đình, cá nhân theo Thông tư 324/2016/TT-BTC).

Mã tiểu mục: 1015 (Thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán theo Thông tư 324/2016/TT-BTC).

Nếu trong trường hợp nộp chậm sẽ phát sinh khoản nộp chậm khai như sau:

Nội dung khoản nộp: Thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán.

Mã chương: 757 (Hộ gia đình, cá nhân theo Thông tư 324/2016/TT-BTC).

Mã tiểu mục: 4197 (Tiền chậm nộp thuế TNCN).

Lưu ý: Mã chương trên áp dụng với trường hợp nộp tại CCT thuế, đối với người nộp tại cục thuế mã chương là 557.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Cách nộp thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *