Điều kiện giao hàng xuất nhập khẩu

Điều kiện giao hàng xuất nhập khẩu – Điều kiện giao hàng trong Incoterms 2020 (tiếng Anh là International Commercial Terms) là các Điều khoản Thương mại Quốc tế. Các điều khoản này được soạn thảo lần đầu năm 1936, Incoterms  gồm các quy luật để xác định các vấn đề về giá cả, trách nhiệm, rủi ro,… của từng bên trong hoạt động thương mại quốc tế. Phổ biến nhất hiện nay là phiên bản Incoterms 2020.

Điều kiện giao hàng xuất nhập khẩu

I. Incoterms là gì?

“Incoterms” là cách nói ngắn gọn về các Điều khoản Thương mại Quốc tế được xuất bản bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại trên toàn thế giới, giảm bớt các rủi ro phát sinh từ những yếu tố khác nhau về quy định ở các quốc gia khác nhau trong mối quan hệ thương mại quốc tế.

II. Nội dung chính của Incoterms 2020:

Thông thường, nội dung của Incoterm bao gồm các điều khoản thương mại bao gồm 3 chữ cái viết tắt liên quan đến phương thức giao hàng. Các điều kiện giao hàng trong Incoterms 2020 chủ yếu quy định trách nhiệm về chi phí, rủi ro, hình thức vận chuyển hàng, bảo hiểm,… giữa bên bán và bên mua trong hoạt động thương mại quốc tế. Phiên bản Incoterms mới nhất là phiên bản năm 2020 thay đổi một số thuật ngữ và chi phí bảo mật so với các phiên bản cũ.

Incoterms 2020 có các điều kiện giao hàng mẫu, chia thành 4 nhóm: C, D, E, F. Trong đó, nhóm E gồm 1 điều kiện (EXW), nhóm F gồm 3 điều kiện (FCA, FAS, FOB), nhóm C gồm 4 điều kiện (CFR, CIF, CPT, CIP) và nhóm D gồm 5 điều kiện (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).

III. Điều kiện giao hàng xuất nhập khẩu – Các điều kiện giao hàng của Incoterms 2020 gồm những gì?

Nội dung Incoterms 2020 khá dài, để dễ dàng tham khảo chi tiết các điều kiện giao hàng Incoterms, CKTC sẽ diễn giải các điều kiện hiện dưới đây.

1. Điều kiện giao hàng EWX (Ex Works – Giao hàng tại xưởng)

Điều kiện EXW Incoterms 2020 là điều kiện mà trách nhiệm của người bán ít nhất. Điều kiện EXW thường được sử dụng nếu người bán không có kinh nghiệm xuất khẩu hoặc không có khả năng làm thủ tục hải quan, vận tải, mua bảo hiểm,…Với điều kiện này, người bán chỉ cần chuẩn bị hàng hóa và đặt tại xưởng của mình, người mua sẽ lo toàn bộ từ việc đến nhận hàng, vận chuyển, làm thủ tục hải quan, bảo hiểm,…

– Điểm chuyển giao rủi ro: Chuyển từ người bán sang người mua khi người bán đặt hàng tại vị trí giao (xưởng hoặc nhà kho của bên bán).

– Phương thức vận tải: Sử dụng mọi phương thức vận tải.

2. Điều kiện giao hàng FCA (Free Carrier – Giao cho người chuyên chở)

Điều kiện FCA Incoterms 2020 được áp dụng khi bên bán có khả năng làm thủ tục hải quan xuất khẩu. Bên bán sẽ vận chuyển hàng đến địa điểm được chỉ định, làm thủ tục hải quan và chuyển hàng lên phương tiện vận chuyển (các phí trên bên bán sẽ chịu). Bên mua sẽ chịu trách nhiệm tìm đơn vị vận chuyển. Để thực hiện tính khả thi của điều kiện FCA đối với những người bán cần một B/L có ghi chú “on board”, FCA của Incoterms 2020 lần đầu tiên quy định nếu hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, người mua phải chỉ định người vận tải phát hành B/L ghi chú “on board” cho người bán.

– Điểm chuyển giao rủi ro: Chuyển cho bên mua khi hàng được chuyển lên phương tiện vận chuyển (chuyển cho người chuyên chở thứ nhất).

– Phương thức vận tải: Sử dụng mọi phương thức vận tải

3. Điều kiện giao hàng FAS (Free Alongside Ship – Giao dọc mạn tàu)

Điều kiện FAS Incoterm 2020 được áp dụng khi bên bán có khả năng vận chuyển hàng ra cầu tàu tại cảng xuất khẩu (chịu mọi chi phí và rủi ro). Bên mua sẽ chỉ định cảng giao hàng, bên bán chịu trách nhiệm về việc vận chuyển hàng, làm thủ tục hải quan, đặt hàng lên dọc mạn tàu. Rủi ro liên quan đến hàng hóa sẽ được chuyển giao cho người mua sau khi người bán hoàn thành việc đặt hàng ở mạn tàu.

– Điểm chuyển giao rủi ro: Bên bán chịu trách nhiệm từ xưởng đến mạn tàu, sau khi hoàn thành dỡ hàng xuống mạn tàu thì người mua chịu trách nhiệm kể từ thời điểm này trở đi.

– Phương thức vận tải: Chỉ sử dụng vận tải đường biển

4. Điều kiện giao hàng FOB (Free On Board – Giao hàng trên tàu)

Điều kiện FOB Incoterms 2020 là bên bán sẽ chuyển hàng hóa lên tàu tại cảng xuất khẩu do người mua chỉ định. Người bán chịu chi phí làm thủ tục thông quan xuất khẩu tại cảng xuất khẩu, không phải làm thủ tục này tại nước thứ ba (khi quá cảnh).

– Điểm chuyển giao rủi ro: Bên bán chịu trách nhiệm từ xưởng đến boong tàu ở cảng xuất khẩu, sau khi hoàn thành dỡ hàng xuống boong tàu thì người mua chịu trách nhiệm kể từ thời điểm này trở đi.

– Phương thức vận tải: Chỉ sử dụng vận tải đường biển và đường thủy nội địa

5. Điều kiện giao hàng CFR (Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí)

Điều kiện CFR Incoterms 2020 áp dụng khi bên bán có khả năng thuê tàu, ký hợp đồng với cảng đến quy định và chịu chi phí liên quan để đưa hàng đến địa điểm giao hàng. Hàng được đặt trên boong tàu hoặc người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.Người bán không có nghĩa vụ gì với người mua trong việc ký hợp đồng bảo hiểm, người mua cần chủ động mua bảo hiểm để bảo vệ hàng hóa của mình.

– Điểm chuyển giao rủi ro: Sau khi người bán giao hàng lên tàu, người mua sẽ chịu trách nhiệm từ thời điểm đó trở đi. Tuy nhiên, người bán vẫn phải chịu trách nhiệm đối với hợp đồng vận chuyển hàng hóa đến cảng đích.

– Phương thức vận tải: Chỉ sử dụng vận tải đường biển

6. Điều kiện giao hàng CIF (Cost, Insurance & Freight – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí)

Điều kiện CIF Incoterms 2020 áp dụng khi bên bán có khả năng thuê tàu, ký hợp đồng với cảng đến quy định và chịu chi phí liên quan để đưa hàng đến địa điểm giao hàng. Hàng được đặt trên boong tàu hoặc người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.Người bán có nghĩa vụ trong việc ký hợp đồng bảo hiểm hàng hóa.

– Điểm chuyển giao rủi ro: Sau khi người bán giao hàng lên tàu, người mua sẽ chịu trách nhiệm từ thời điểm đó trở đi. Tuy nhiên, người bán vẫn phải chịu trách nhiệm đối với hợp đồng vận chuyển hàng hóa đến cảng đích.

– Phương thức vận tải: Chỉ sử dụng vận tải đường biển

7. Điều kiện giao hàng CPT (Carriage Paid To – Cước phí trả tới)

Điều kiện CPT được áp dụng khi bên mua không có khả năng thuê đơn vị vận chuyển, bên bán sẽ giao hàng hóa cho đơn vị vận chuyển tại một địa điểm đã được các bên thỏa thuận. Người bán có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí vận tải để chuyển hàng hóa tới điểm đến được chỉ định.

– Điểm chuyển giao rủi ro: Rủi ro được chuyển giao từ người bán sang người mua khi hàng được giao cho người mua từ thời điểm giao cho người chuyên chở.

– Phương thức vận tải: Sử dụng mọi phương thức vận tải.

8. Điều kiện giao hàng CIP (Carriage & Insurance Paid to – Cước phí và bảo hiểm trả tới)

Điều kiện CIP Incoterms 2020 được áp dụng khi bên mua không có khả năng thuê đơn vị vận chuyển, bên bán sẽ giao hàng hóa cho đơn vị vận chuyển tại một địa điểm đã được các bên thỏa thuận. Bên bán có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí vận tải để chuyển hàng hóa tới điểm đến được chỉ định, bên bán mua bảo hiểm và chịu chi phí bảo hiểm nhưng bên mua chịu rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng trong quá trình vận tải.

– Điểm chuyển giao rủi ro: Rủi ro được chuyển giao từ người bán sang người mua khi hàng được giao cho người mua từ thời điểm giao cho người chuyên chở.

– Phương thức vận tải: Sử dụng mọi phương thức vận tải.

9. Điều kiện giao hàng DAP (Delivered At Place – Giao tại địa điểm)

Điều kiện DAP Incoterms 2020 là bên bán chịu trách nhiệm thuê đơn vị vận chuyển giao hàng cho bên mua và chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho bên mua khi hàng được sẵn sàng để dỡ tại địa điểm đến được chỉ định. Ở điều kiện giao hàng này, bên bán phải chịu chi phí thông quan, vận chuyển hàng hóa đến địa điểm bên mua chỉ định (nhưng không cần thiết phải làm thủ tục nhập khẩu – chi phí này sẽ cho bên mua chịu).

– Điểm chuyển giao rủi ro: Rủi ro về hàng hóa được chuyển giao cho bên mua tại điểm giao hàng.

– Phương thức vận tải: Sử dụng mọi phương thức vận tải.

10. Điều kiện giao hàng DPU (Delivery at Place Unloaded – Giao tại địa điểm đã dỡ xuống)

Điều kiện DPU Incoterms 2020 là bên bán chịu trách nhiệm thuê đơn vị vận chuyển giao hàng cho bên mua và chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho bên mua khi hàng được sẵn sàng để dỡ tại địa điểm đến được chỉ định. Ở điều kiện giao hàng này, bên bán phải chịu chi phí thông quan xuất khẩu, vận chuyển hàng hóa đến địa điểm bên mua chỉ định và dỡ hàng hóa xuống khỏi phương tiện vận chuyển, đặt tại địa điểm mà bên mua chỉ định.

– Điểm chuyển giao rủi ro: Rủi ro về hàng hóa chuyển cho người mua ngay khi hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận chuyển lúc đến và đặt dưới quyền định đoạt của người mua tại địa điểm đến được chỉ định.

– Phương thức vận tải: Sử dụng mọi phương thức vận tải.

11. Điều kiện giao hàng DDP (Delivered Duty Paid – Giao đã trả thuế)

Điều kiện DDP được áp dụng khi bên mua có nhu cầu để bên bán thực hiện toàn bộ chi phí vận chuyển, làm thủ tục hải quan (bao gồm cả xuất khẩu và nhập khẩu); dỡ hàng hóa tại điểm đến đã được chỉ định. Bên mua chịu trách nhiệm từ sau thời điểm hàng hóa được dỡ xuống.

– Điểm chuyển giao rủi ro: Rủi ro về hàng hóa chuyển cho bên mua ngay khi hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận chuyển lúc đến và đặt dưới quyền định đoạt của người mua tại địa điểm đến được chỉ định.

– Phương thức vận tải: Sử dụng mọi phương thức vận tải.

IV. Lưu ý khi áp dụng Incoterms 2020:

Các điều kiện giao hàng trong Incoterms 2020 được sử dụng rộng rãi trong các hợp đồng thương mại quốc tế hiện nay, tuy nhiên để áp dụng các điều kiện giao hàng này các bên trong giao dịch cần lưu ý các điểm sau:

– Incoterms không phải luật, không có tính chất bắt buộc trong tất cả các hợp đồng thương mại (chỉ khi hai bên thống nhất lựa chọn các điều kiện giao hàng trong Incoterms để sử dụng trong hợp đồng thì các nội dung trong quy tắc mới bắt buộc các bên phải thực hiện theo).

– Incoterms hiện nay có nhiều phiên bản, phiên bản mới không phủ nhận phiên bản trước đó, nên các bên trong hợp đồng có thể thỏa thuận để lựa chọn phiên bản Incoterms phù hợp với mong muốn và ý chí các bên ( ghi rõ phiên bản Incoterms được chọn trong hợp đồng. VD: Incoterms 2020).

– Incoterms chỉ quy định về thời điểm chuyển giao rủi ro, nghĩa vụ thông quan, phương thức vận chuyển, chi phí bảo hiểm,…giữa bên bán và bên mua. Các nội dung như phạt vi phạm hợp đồng, điều khoản bất khả kháng, số lượng chất lượng,… các bên tham gia hợp đồng cần thỏa thuận và đưa thêm vào hợp đồng.

– Mỗi bên có thể thỏa thuận để tăng/ giảm quyền lợi và trách nhiệm của mình nhưng cần giữ nguyên bản chất điều kiện cơ sở giao hàng.

V. Ảnh hưởng của Incoterms đến nghĩa vụ thuế nhà thầu

Điều kiện giao hàng xuất nhập khẩu

Tham khảo: Các đối tượng không phải chịu thuế nhà thầu

Tham khảo: Các đối tượng chịu thuế nhà thầu

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Điều kiện giao hàng xuất nhập khẩu

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *