Các khoản phụ cấp liên quan đến đóng bảo hiểm xã hội

Chìa Khóa Thành Công chia sẻ bài viết về các khoản phụ cấp liên quan đến đóng bảo hiểm xã hội. Các khoản phụ cấp không tính đóng bảo hiểm xã hội năm 2017, 2018 và các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội.

  • Những khoản phụ cấp không tính đóng bảo hiểm xã hội.

1: Tiền thưởng – Căn cứ điều 103 luật lao động 2012

Điều 103. Tiền thưởng

  1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
  2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

2: Tiền ăn ca (730.000đ/tháng đối với thuế TNDN);

3: Tiền hỗ trợ xăng xe;

4: Hỗ trợ tiền điện thoại;

5: Hỗ trợ tiền đi lại;

6: Hỗ trợ tiền nhà (15% tổng lương);

7: Hỗ trợ tiền giữ trẻ;

8: Hỗ Trợ nuôi con nhỏ;

9: Hỗ trợ người lao động khi có thân nhân bị chết;

10: Hỗ trợ khi người lao động kết hôn;

11: Hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh nghề nghiệp;

12: Các khoản hỗ trợ khác theo khoản 11 điều 4 của nghị định 05/2015/NĐ-CP.

13: Tiền thưởng sáng kiến;

14: Hỗ trợ sinh nhật người lao động.

  • Những khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội.

1: Chức vụ;

2: Chức danh;

3: Trách nhiệm;

4: Độc hại;

5: Nặng nhọc;

6: Nguy hiểm;

7: Thâm niên;

8: Khu vực;

9: Lưu động;

10: Thu hút;

11: Các phụ cấp khác có tính chất tương tự.

Theo BHXH Việt Nam, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng; cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Riêng với những đối tượng hưởng lương do Nhà nước quy định, từ 1/1/2018, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vẫn là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề theo mức lương cơ sở quy định từng thời kỳ.

Tiền lương tháng đóng BHXH đối với người làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

  • Căn cứ luật về các khoản đóng bảo hiểm xã hội:

– Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH 2014 về BHXH bắt buộc.

– Cụ thể, các khoản bổ sung khác được quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

– Quyết định 595/QĐ-BHXH (Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Hotline – Viber – Zalo: 0888 139 339

Mail: cktc.vn@gmail.com

 

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.