Bản cam kết thu nhập trong năm

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BẢN CAM KẾT THU NHẬP TRONG NĂM CHƯA ĐẾN MỨC CHỊU THUẾ TNCN MẪU 08/CK-TNCN VÀ MẪU 02/CK-TNCN.

Bản cam kết thu nhập trong năm

Từ ngày 01/01/2022, cá nhân làm bản cam kết thu nhập trong năm khi tính thuế TNCN (để không khấu trừ 10% thuế TNCN) theo Mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Bản cam kết thu nhập trong năm theo mẫu mới (Mẫu 08/CK-TNCN) có những điểm khác so với quy định hiện hành sau đây:

Bản cam kết thu nhập trong năm

1. Sửa đổi đối tượng áp dụng cho cá nhận nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN.

2. Bỏ thông tin số CMND/hộ chiếu; Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

3. Sửa đổi thông tin “năm……..tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá……triệu đồng (ghi bằng chữ:………………..) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị………………..(Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập) căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai để làm rõ nội dung cam kết theo quy định của pháp luật thuế TNCN hiện hành.

4. Sửa đổi phần ghi chú về mức giảm trừ gia cảnh được thay đổi theo Nghị quyết 954/20202/UBTVQH14 ngày 02/06/2022 của UBTVQH.

5. Lưu ý đây là cam kết để không khấu trừ thuế TNCN khi tổ chức trả thu nhập cho cá nhân nên bản cam kết này thường được lập vào thời điểm lần trả thu nhập đầu tiên trong năm.

Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Bản cam kết thu nhập trong năm

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *