Thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính khác quận

CKTC xin chia sẻ kinh nghiệm làm thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính khác quận, thành phố, tỉnh. Thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính khác quận với cơ quan thuế quản lý và hồ sơ thay đổi với Sở Kế Hoạch & Đầu Tư như thế nào? Để đảm bảo doanh nghiệp không gặp sai sót nhằm tránh bị phạt (thay đổi địa chỉ công ty khác quận, thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh, thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, thay đổi trụ sở công ty khác quận, thay đổi trụ sở công ty cùng quận, thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh).

Thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính khác quận

I. Thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính khác quận – Hồ sơ trên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư (Sở KH&ĐT).

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận, thành phố, tỉnh của doanh nghiệp gồm các nội dung:

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có:

– Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

4. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

II. Thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính khác quận – Thủ tục chuyển thuế chuyển quận – Thủ tục chuyển thuế khác quận

B1: Nộp mẫu 08-MST theo Thông tư hướng dẫn mới nhất

B2: Trường hợp còn sử dụng tiếp HÓA ĐƠN GTGT ĐàĐẶT IN thì lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bao gồm mẫu: BC26/AC và mẫu BK01/AC. (Hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC).

– Đăng nhập trang nhantokhai.gdt.gov.vn hoặc trang nopthuedientu.gdt.gov.vn => chọn đăng ký tờ khai để nộp báo cáo.

B3: Trường hợp không tiếp tục sử dụng hóa đơn nữa sau khi thực hiện nộp BC26/AC + tích chọn phụ lục 3.12 (kỳ báo cáo cuối cùng)  + sau đó nộp thêm BK01/AC và thông báo hủy hóa đơn.

B4: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp mẫu 08-MST và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn => cơ quan thuế sẽ trả người nộp thuế mẫu 09-KK xác minh toàn bộ nghĩa vụ kê khai và nộp thuế trong thời gian hoạt động tại địa bàn chi cục thuế quản lý.

B5: Làm thủ tục trên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

B6: Sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh mới, trường hợp bạn tiếp tục sử dụng hóa đơn đã đặt in => Nộp mẫu TB04/AC + BK01/AC trong vòng 10 ngày kể từ khi thay đổi  đến cơ quan quản lý thuế mới, đồng thời khắc dấu mộc để đóng vào hóa đơn cũ.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính khác quận

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *