Thời hạn đăng ký thuế cho người phụ thuộc

CKTC hướng dẫn về thời hạn đăng ký thuế cho người phụ thuộc năm 2020 để được giảm trừ gia cảnh?

Thời hạn đăng ký thuế cho người phụ thuộc

Đăng ký giảm trừ gia cảnh hay đăng ký người phụ thuộc là một trong những biện pháp quan trọng nhằm giảm tiền thuế thu nhâp cá nhân một cách hợp pháp, đúng quy định của pháp luật thuế. CKTC tư vấn về thời hạn đăng ký thuế cho người phụ thuộc và giải đáp một số vướng mắc liên quan:

1. Thời hạn đăng ký thuế cho người phụ thuộc để được giảm trừ khi quyết toán thuế TNCN?

Tôi muốn biết thời hạn đăng ký thuế cho người phụ thuộc được quy định mới nhất như thế nào? Nếu tháng 08 năm 2020, tôi mới đăng ký giảm trừ cho con tôi là người phụ thuộc thì có được giảm trừ 4,4 triệu/tháng khi quyết toán thuế TNCN năm 2020 hay không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi nôi dung yêu cầu tư vấn đến công ty CKTC. Chúng tôi đã nghiên cứu và trả lời nội dung bạn hỏi như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT- BTC hướng dẫn về thuế TNCN:

“Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.”

Và khoản 4, khoản 5 Điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC:

“4. Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc cùng với thời hạn thực hiện thủ tục Đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

5. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời Điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.”

Ngoài ra, công văn 801/TCT-TNCN ngày 02/06/2016 cũng có quy định:

“Trường hợp người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với người phụ thuộc khác hướng dẫn tại tiết d.4 điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT_BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (như: anh, chị, em ruột; ông, bà nội ngoại; cô, dì…) thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12/2015, nếu đăng ký giảm trừ gia cảnh quá thời hạn nêu trên người nộp thuế không được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc đó cho năm 2015.”

Căn cứ vào các quy định trên có thể rút ra quy định của pháp luật thuế về thời hạn đăng ký thuế cho người phụ thuộc, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc như sau:

– Trường hợp NNT tự đi quyết toán TTNCN tại cơ quan thuế thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh là thời điểm quyết toán thuế TNCN (tức 31/03/2021).

– Trường hợp NNT ủy quyền QTTTNCN cho cơ quan chi trả thu nhập thì cơ quan chi trả thu nhập phải đăng ký thuế cho NPT của cá nhân chậm nhất là 10 ngày trước thời điểm nộp hồ sơ QTTTNCN hàng năm (tức 21/03/2021).

– Riêng đối với NPT của NNT là đối tượng NPT khác (anh, chị, em ruột; ông, bà nội ngoại; cô,…) thì thời hạn đăng ký giảm trừ chậm nhất là ngày 31/12/2020. Nếu quá thời hạn trên, NNT sẽ không được giảm trừ cho NPT đó cho năm 2020.

Đối với trường hợp của bạn, nếu trong tháng 03/2021, bạn thực hiện việc đăng ký giảm trừ NPT cho đối tượng là con của bạn (đương nhiên, đối tượng này phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật) thì bạn vẫn được giảm trừ NPT khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Thời hạn đăng ký thuế cho người phụ thuộc

Mail: cktc.vn@gmail.com – Website: cktc.vn

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *