Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

CKTC cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh: Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên. Ngoài ra, CKTC cung cấp dịch vụ kế toán tại Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu.

Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh hai thành viên trở lên gồm:

I. Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ:

1 – Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký);

2 – Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;

3 – Bản sao biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;

4 – Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới);

5 – Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới):

5.1 – Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

5.2 – Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.

5.3 – Thành viên mới là tổ chức:

– Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 5.1và 5.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp); (Nếu thành viên mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

6 – Bản gốc giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

7 – Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

8 – Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

9 – Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

II. Trường hợp đăng ký giảm vốn điều lệ:

1 – Thông báo giảm vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký);

2 – Quyết định bằng văn bản về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;

3 – Bản sao biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;

4 – Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ). Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;

5 – Bản gốc giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

6 – Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

7 – Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

8 – Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Chi phí thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên:

– Phí dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty: thoả thuận

– Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD và phí đăng bố cáo công ty: thoả thuận

Thời gian làm việc thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên:

– 03 ngày làm việc được cấp giấy phép kinh doanh.

Xem thêm:

Thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân

Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Quy định về vốn điều lệ

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mail: cktc.vn@gmail.com – Website: cktc.vn

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.