Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

CKTC cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh: Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần. Ngoài ra, CKTC cung cấp dịch vụ kế toán tại Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu.

Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần:

Thay đổi vốn điều lệ công ty là một điều tất yếu hiện nay của doanh nghiệp công ty. Sau đây là hồ sơ căn bản để thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phầnCKTC muốn chia sẻ cho quý khách:

I. Trường hợp đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ:

1 – Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký);

2 – Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;

3 – Bản sao biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;

4 – Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

5 – Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

6 – Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

7 – Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

II. Trường hợp đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán:

1 – Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký);

2 – Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

3 – Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

4 – Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

5 – Mục lục hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty ghi theo thứ tự trên);

6 – Bìa hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần(bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

7 – Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thay đổi.

Chi phí thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần:

– Phí dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty: 300.000đ

– Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD và phí đăng bố cáo công ty: 500.000đ

Thời gian làm việc thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần:

– 03 ngày làm việc được cấp giấy phép kinh doanh

Xem thêm:

Thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân

Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quy định về vốn điều lệ

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Mail: cktc.vn@gmail.com – Website: cktc.vn

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.