Kế toán viên chỉ được cung cấp dịch vụ khi có Giấy chứng nhận mới

Cụ thể, kế toán viên đã đăng ký hành nghề cho năm 2016 chỉ được cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính đến hết 31/12/2016.

Từ 01/01/2017 trở đi, chỉ có các kế toán viên hành nghề được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định mới, mới được cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán.

Đây là một trong những quy định mới quan trọng được đề cập tại dự thảo Thông tư hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Theo đó, để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo mẫu 01/ĐKHN (ban hành kèm Thông tư)

– Bản sao hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

– Bản sao Chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên.

– 02 ảnh màu cỡ 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

– Bản sao Quyết định thôi việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại nơi làm việc trước khi đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

– Bản sao Giấy phép lao động tại Việt Nam của người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán là người nước ngoài trừ trường hợp pháp luật lao động Việt Nam quy định không cần phải có giấy phép lao động.

– Tài liệu chứng minh giờ cập nhật kiến thức của người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán đối với trường hợp có tính giờ cập nhật kiến thức.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, người đăng ký hành nghề gửi đến Bộ Tài chính thông qua doanh nghiêp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

Người đại diện theo pháp luật của DN kinh doanh dịch vụ kế toán, người đại diện của hộ kinh doanh dịch vụ kế toán có trách nhiệm xem xét, rà soát hồ sơ bảo đảm những người đăng ký hành nghề tại tổ chức mình và ký xác nhận trên Đơn đăng ký hành nghề của từng người đăng ký hành nghề .

DN kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán đề nghị Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cho những người đăng ký hành nghề tại đơn vị mình theo mẫu 03/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo hồ sơ đăng ký hành nghề của từng người có chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên. Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Tài chính.

Trường hợp cần làm rõ các thông tin trong hồ sơ đăng ký hành nghề, hoặc hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Tài chính có quyền yêu cầu người đăng ký hành nghề hoặc DN kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán giải trình hoặc cung cấp tài liệu.

Trường hợp không bổ sung, Bộ Tài chính có quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đảm bảo đủ điều kiện, Bộ Tài chính xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định.

Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán không sớm hơn ngày bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán. Nếu từ chối, Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêmNghị định hướng dẫn Luật kế toán 2015

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.