Nghị định hướng dẫn Luật kế toán 2015

Từ ngày 01/01/2017, Luật kế toán 2015 bắt đầu có hiệu lực. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn Luật này. Chính phủ công bố dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật kế toán 2015.

Nghị định hướng dẫn Luật kế toán 2015 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế hàng loạt các Nghị định sau đây: Nghị định 129/2004/NĐ-CP và Nghị định 128/2004/NĐ-CP.

Theo Nghị định này, có một số điểm mới cần lưu ý như sau:

Dấu chấm (.) đặt sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ, còn dấu phẩy (,) đặt sau chữ số hàng đơn vị

Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số Ả-rập; sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,).

Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán bị mù hoàn toàn thì phải ủy quyền việc ký chứng từ kế toán cho người không bị mù

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán là người khiếm thị nhưng bị mù hoàn toàn thì phải ủy quyền việc ký chứng từ kế toán cho người khác trong đơn vị không bị mù thực hiện. Những người khiếm thị khác thực hiện việc ký chứng từ kế toán theo quy định của Luật kế toán.

Các công ty phần mềm kế toán phải chịu trách nhiệm tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm

Các tổ chức, cá nhân cung cấp phần mềm kế toán phải chịu trách nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán theo quy định của Bộ Tài chính khi cung cấp cho các đơn vị kế toán.

Các công ty dịch vụ kế toán phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nhân viên

– Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kế toán viên hành nghề của tổ chức mình.

– Chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kế toán viên hành nghề được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại đơn vị phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Mức bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tối thiểu dành cho 1 nhân viên kế toán là 3 triệu đồng

– Chi phí mua bảo hiểm được tính vào chi phí kinh doanh theo chi phí thực tế mua bảo hiểm và phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

– Phạm vi bảo hiểm bao gồm thiệt hại về vật chất của người tham gia ký kết hợp đồng, giao dịch hoặc của cá nhân, tổ chức khác có liên quan trực tiếp đến hợp đồng, giao dịch đã được kế toán viên hành nghề cung cấp dịch vụ mà những thiệt hai gây ra do lỗi của kế toán viên hành nghề trong thời gian bảo hiểm.

Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán có thể thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về phạm vi bảo hiểm rộng hơn phạm vi bảo hiểm theo quy định này.

– Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm nhưng không được thấp hơn 03 triệu đồng một năm cho một kế toán viên hành nghề.

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.