Hủy hóa đơn giá trị gia tăng

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói và dịch vụ thành lập công ty giá rẻ tại Việt Nam. CKTC chia sẻ trình tự, thủ tục và hồ sơ hủy hóa đơn giá trị gia tăng khi không tiếp tục sử dụng.

Hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Khi không tiếp tục sử dụng hóa đơn do chuyển địa điểm kinh doanh hay do giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) theo hướng dẫn tại Điều 29 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014.

Thời hạn hủy hóa đơn giá trị gia tăng chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp doanh nghiệp còn lưu giữ hóa đơn thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng, thời gian hủy hóa đơn giá trị gia tăng chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Trình tự hủy hóa đơn giá trị gia tăng – Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT):

– Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy;

– Thành lập hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập hội đồng khi hủy hóa đơn;

– Các thành viên hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Hồ sơ hủy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) gồm:

– Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn giá trị gia tăng. Trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số……… đến số……… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

– Biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng;

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn giá trị gia tăng phải có nội dung: Loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy từ số……. đến số…………., lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy. Làm theo mẫu TB03/AC ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính.

Hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Lưu trữ và gửi hồ sơ hủy hóa đơn giá trị gia tăng gồm:

– Hồ sơ hủy hóa đơn giá trị gia tăng được lưu tại tổ chức, hộ, các nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng.

– Riêng thông báo kết quả hủy hóa đơn giá trị gia tăng được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn giá trị gia tăng.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG – CKTC

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *