Hướng dẫn kê khai thuế GTGT chiết khấu thương mại

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT chiết khấu thương mại theo Thông tư Số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính

  1. Những trường hợp viết hóa đơn chiết khấu thương mại

(Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định)

Trường hợp 1: 

– Cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.

Trường hợp 2:

– Trường hợp Công ty mua hàng nhiều lần, người bán có chương trình chiết khấu thương mại do mua đạt được doanh số nhất định, khoản chiết khấu thương mại được trừ trên hóa đơn vào kỳ bán hàng lần sau hoặc kỳ bán hàng cuối cùng, thì số tiền chiết khấu của các hóa đơn mua lần trước được điều chỉnh giảm trên hóa đơn mua lần kế tiếp hoặc lần sau cùng.

Trường hợp 3:

– Trường hợp Công ty mua hàng nhiều lần, người bán có chương trình giảm giá, chiết khấu thương mại do mua đạt được doanh số nhất định, số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì người bán được lập hóa đơn điều chỉnh và bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Chi tiết xem thêm: Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại

  1. Hướng dẫn cách kê khai thuế chiết khấu thương mại

Theo công văn Số 9794/CT-TTHT ngày 14/12/2012 của CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH và Theo khoản 22 điều 7 Thông tư Số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn kê khai thuế GTGT Chiết khấu thương mại:

Với trường hợp 1 (bên trên):

– Các bạn kê khai theo các hóa đơn GTGT thông thường.

Với trường hợp 2:

– Các bạn không được ghi âm trên Bảng kê đầu vào hoặc đầu ra của kỳ lập hóa đơn giảm trừ chiết khấu hoặc điều chỉnh lại thuế đầu vào hoặc đầu ra của các kỳ kê khai thuế GTGT của các hóa đơn mua hàng và bán hàng lần trước được chiết khấu.

– Các bạn kê khai hóa đơn này như 1 hóa đơn bình thường (Vì số tiền chiết khấu đã giảm rồi, tên hóa đơn là số tiền đã giảm)

Với trường hợp 3:

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh các bạn kê khai như sau:

– Công ty bán ra: Kê khai âm vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT của tháng hoặc quý xuất hóa đơn điều chỉnh.

– Công ty mua vào: Kê khai âm vào bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT của tháng hoặc quý xuất hóa đơn điều chỉnh.

VD: Tháng 10, tháng 11 Công ty A mua hàng của Công ty B, và đến tháng 12 thì Công ty B đã xuất cho công ty A 1 hóa đơn điều chỉnh giảm các hóa đơn tháng 10 và tháng 11 (Vì được hưởng chiết khấu thương mại).

Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm ( Vì chiết khấu thương mại ) như sau:

Công ty A (bên bán): Kê khai âm vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT của tờ khai tháng 12.

Công ty B (Bên mua): Kê khai âm vào bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT của tờ khai tháng 12.

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.