Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế

Trong một số trường hợp nhất định, doanh nghiệp sau khi đã đóng mã số thuế có thể nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong đó, đơn xin mở lại mã số thuế là một trong các giấy tờ không thể thiếu khi làm thủ tục mở lại mã số thuế.

Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế

1. Mã số thuế là gì? Trường hợp nào được xin mở lại mã số thuế đã bị đóng? Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Quản lý thuế năm 2019, mã số thuế là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế.

Sau khi bị đóng mã số thuế, người nộp thuế có thể làm hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong các trường hợp sau:

– Có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép tương đương của cơ quan có thẩm quyền;

– Khi có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

– Khi cơ quan thuế có thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa bị thu hồi giấy phép và chưa bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Theo đó, sau khi khôi phục, mã số thuế sẽ được tiếp tục sử dụng trong các giao dịch kể từ ngày quyết định khôi phục tình trạng pháp lý của cơ quan đăng ký kinh doanh có hiệu lực hoặc ngày cơ quan thuế thông báo khôi phục mã số thuế.

2/ Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế – Mẫu đơn xin mở lại mã số thuế bị đóng

2.1 Thông báo đề nghị khôi phục mã số thuế : Mẫu số: 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

2.2 Thông báo về việc khôi phục mã số thuế: Mẫu số: 19/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC (Thông báo của cơ quan thuế).

3/ Hướng dẫn hồ sơ đề nghị khôi phục lại mã số thuế bị đóng

Căn cứ Điều 18 Thông tư 105/2020/TT-BTC, hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế cụ thể như sau:

Trường hợp

Hồ sơ khôi phục mã số thuế

Khôi phục mã số thuế của người nộp thuế:

Người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế:

– Bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy phép tương đương;

– Cơ quan thuế đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng sau đó có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi.

– Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế;
– Văn bản hủy bỏ “văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương” (bản sao).Nộp hồ sơ chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi.
– Sau khi có Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã… và chưa bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Nộp Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế theo mẫu trước ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế:

– Khi có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

– Cơ quan thuế chưa có Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Nộp Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế theo mẫu trước ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Người nộp thuế đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế (do chia, hợp nhất, sáp nhập).

Sau đó, có văn bản hủy Quyết định chia, hợp đồng sáp nhập, hợp nhất và cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã chưa chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp, hợp tác xã bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.

– Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế;

– Văn bản hủy bỏ Quyết định chia, Hợp đồng sáp nhập, Hợp đồng hợp nhất (Bản sao).

Khôi phục mã số thuế theo Quyết định, Thông báo, giấy tờ khác của cơ quan có thẩm quyền.

  – Giao dịch thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã.

– Quyết định của Tòa án hủy bỏ Quyết định tuyên bố cá nhân là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *