Cách hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn

Khi thuế nhập khẩu của vật tư, hàng hóa đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn, được giảm thì kế toán sẽ hạch toán như thế nào? CKTC sẽ hướng dẫn cách hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn.

Cách hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn

Cách hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn đối với hàng nhập khẩu của doanh nghiệp thuộc đối tượng được hoàn, được giảm thuế nhập khẩu.

Ví dụ như: Hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu và hàng hoá nhập khẩu uỷ thác cho phía nước ngoài sau đó tái xuất; Hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất (trừ trường hợp đi thuê) để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất đã nộp thuế nhập khẩu, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan; Kế toán hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn như sau:

Cách hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn đối với vật tư, hàng hóa.

Khi được hoàn thuế nhập khẩu của vật tư, hàng hóa đã nộp ở khâu nhập khẩu, kế toán hạch toán:

Trường hợp 1:

Nợ TK 3333: Chi tiết thuế nhập khẩu

Có TK 632: Giá vốn hàng bán (trường hợp xuất hàng để bán)

Có các TK 152, 153, 156: (trường hợp xuất hàng trả lại).

Trường hợp 2:

– Khi làm lệnh hoàn thuế nhập khẩu

+ Trường hợp nếu bạn mới hạch toán thuế phải nộp nhưng chưa nộp thì trừ ngay vào số thuế phải nộp và ghi tăng thu nhập, ghi:

Nợ TK 333 (3331, 3334,…) (giảm thuế phải nộp)

Có TK 711 (tăng thu nhập khác)

+ Nếu đã nộp thuế vào ngân sách thì ghi tăng thu nhập và ghi tăng phải thu khác:

Nợ TK 1388 (chi tiết thuế được miễn giảm phải thu)

Có TK 711 (tăng thu nhập khác)

– Khi công ty bạn nhận được tiền, ghi:

Nợ TK 111, 112

Có TK 1388

– Trường hợp doanh nghiệp không nhận thu mà để số thuế được miễn giảm đã nộp này trừ vào số thuế phải nộp của kỳ phải nộp thuế tiếp theo thì sau khi tính ra số thuế phải nộp ở kỳ đó, ghi:

Nợ TK 333 (3331, 3334,…) (giảm thuế phải nộp)

Có TK 1388

Cách hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn đối với TSCĐ

Khi được hoàn Thuế nhập khẩu của TSCĐ đã nộp ở khâu nhập khẩu, kế toán hạch toán:

Nợ TK 3333: Chi tiết thuế nhập khẩu

Có TK 211: Tài sản cố định hữu hình (trường hợp xuất trả lại TSCĐ)

Có TK 811: Chi phí khác (trường hợp bán TSCĐ).

Cách hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn đối với dàng hóa không thuộc quyền sở hữu của đơn vị.

Khi được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp ở khâu nhập khẩu nhưng hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của đơn vị (khi tái xuất), (ví dụ thuế nhập khẩu đã nộp khi nhập khẩu hàng phục vụ gia công, chế biến), kế toán hạch toán:

Nợ TK 3333: Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 1388: Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Khi nhận được tiền thuế nhập khẩu được hoàn từ NSNN, hạch toán:

Nợ TK 112: Tiền thuế nhập khẩu được hoàn từ NSNN

Có TK 3333: Tiền thuế nhập khẩu được hoàn từ NSNN (chi tiết thuế nhập khẩu).

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Cách hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *