Thuế nhập khẩu hàng gia công tại khu chế xuất

CKTC hướng dẫn về khai thuế nhập khẩu hàng gia công tại khu chế xuất để mọi doanh nghiệp tham khảo.

Thuế nhập khẩu hàng gia công tại khu chế xuất

Câu hỏi về thuế nhập khẩu hàng gia công tại khu chế xuất:

– Công ty chúng tôi 100% vốn Việt Nam, sản xuất về nghành may mặc xuất khẩu.

– Tất cả nguyên phụ piệu chúng tôi mua nhập khẩu (nước ngoài + nhập xuất tại chỗ) và mua trong nước Việt Nam.

– Tất cả nguyên phụ liệu bên tôi mua 100% và giao cho doanh nghiệp khu chế xuất gia công thành phẩm may mặc hoàn chỉnh.

– Doanh nghiệp trong khu chế xuất chỉ nhận doanh thu gia công may, không mua bổ sung nguyên phụ liệu (có mở hợp đồng gia công xuất khẩu).

– Thành phẩm sản xuất xong, sau đó chúng tôi xuất khẩu ra nước ngoài toàn bộ.

Câu trả lời về thuế nhập khẩu hàng gia công tại khu chế xuất:

– Căn cứ khoản 2 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

– Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định về khu phi thuế quan.

– Căn cứ khoản 8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định miễn thuế hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước.

– Căn cứ điểm a4 khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định sản phẩm thuê sản xuất, gia công tại khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

– Căn cứ Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng chịu thuế GTGT.

– Căn cứ Điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về người nộp thuế GTGT.

– Căn cứ khoản 3 Điều 17 Thông tư só 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam sau khi thuê phía nước ngoài gia công.

– Căn cứ khoản 2 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu.

Căn cứ quy định nêu trên thì thuế nhập khẩu hàng gia công tại khu chế xuất:

+ Về thuế nhập khẩu: Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để SXXK thuê DNCX gia công thì doanh nghiệp nội địa phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo khoản 8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, điểm a4 khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP khi nhận lại sản phẩm gia công từ DNCX. Trị giá tính thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC, không tính vào trị giá hải quan sản phẩm sau gia công trị giá của vật tư, nguyên liệu mà doanh nghiệp nội địa đã đưa đi gia công tại DNCX theo hợp đồng gia công.

Hiện nay, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, và các Nghị định hướng dẫn không quy định hoàn thuế đối với trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa để SXXK thuê DNCX gia công, sản phẩm do DNCX gia công khi nhập khẩu vào thị trường trong nước đã nộp thuế nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài.

+ Về thuế GTGT: Doanh nghiệp nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trong đó giá tính thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Thuế nhập khẩu hàng gia công tại khu chế xuất

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *