Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Mỗi doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đều có những thời hạn nhất định, việc gia hạn đầu tư là thủ tục cần thiết nhất để doanh nghiệp nước ngoài có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình.

Việc gia hạn đầu tư bao gồm nhiều công đoạn,tuy nhiên, việc điều chỉnh lại giấy chứng nhận đầu tư là một bước tiên quyết

Thủ tục điều chỉnh gia hạn giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện như sau:

1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của:

+ Chủ sở hữu Công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên)

+ Hội đồng thành viên Công ty (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên)

+ Đại Hội đồng cổ đông (đối với Công ty Cổ phần)

+ Các Bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh (hoạt động dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh)

3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.

4. Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký lại đồng thời với việc gia hạn thời gian hoạt động : 

Doanh nghiệp phải nộp Dự thảo Điều lệ phù hợp loại hình doanh nghiệp dự định đăng ký. 

Nội dung điều lệ phải đầy đủ nội dung theo Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014

5. Bản giải trình lý do điều chỉnh và báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.

6. Báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu 

 – Số lượng hồ sơ nộp:  

+03 bộ hồ sơ (đối với dự án thuộc loại đăng ký) ;

+05 bộ hồ sơ (đối với dự án thuộc loại thẩm tra) trong đó có 01 bộ gốc, được đóng thành từng quyển.

– Thời gian xem xét, cấp Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

+ 15 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện đăng ký điều chỉnh GCNĐT

+ 30 – 4 5 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh GCNĐT.

Xem thêm:

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Trình tự thủ tục thành lập công ty đầu tư nước ngoài

Tư vấn quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

Ngọc Tuấn

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.