Tờ khai Đăng ký thất nghiệp

Tờ khai Đăng ký thất nghiệp là giấy tờ đầu tiên cần thiết đầu tiên trong bộ hồ sơ làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp được ban hành theo Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH. Tuy rằng Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp những thủ tục liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp vẫn được sử dụng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố………………….

Tên tôi là: ……………………………………… sinh ngày ………… tháng ….năm…………

Giới tính:……………………………………………………………………………………………….

Số CMND …………………………………………………………… Ngày cấp ……/……../…..

Nơi cấp…………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc: ………………………………………….. , số tài khoản………………..

tại ngân hàng:……………., mã số thuế:………., địa chỉ Email (nếu có):………………..

Hiện cư trú tại: ………………………………………………………………………………………..

Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ): ……………………………………………

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:………………………………………………………….

Trình độ đào tạo: ……………………………………………………………………………………….

Ngành nghề đào tạo:……………………………………………………………………………………

Công việc đã làm trước khi chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: ……….

………………………………………………………………………………………………………………….

Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: ………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với doanh nghiệp, tổ chức nêu trên từ ngày…. tháng …. năm ……

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:………. tháng.

Tôi đăng ký thất nghiệp để được thực hiện các chế độ theo quy định./.

 

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.