Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

CKTC cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội và hướng dẫn làm đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Việt Nam.

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp nằm trong thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 07 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp được gửi lên Trung tâm dịch vụ việc làm để hoàn thành hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——-

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm dịch vụ việc làm……………………………………………………………………….

Tên tôi là:………………………….,,…Sinh ngày:…………..,,,,,………….Nam, Nữ:…………………….

Số chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……………………………………………………………………Nơi cấp:……………………………….

Số sổ BHXH:…………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………………………………………..Địa chỉ email: (nếu có)……………………………..

Dân tộc:……………………………………………………………..Tôn giáo:……………………………………….

Số tài khoản:(ATM nếu có)………………………………. Tại ngân hàng:………………………………….

Trình độ đào tạo:……………………………………………………………………………………………………

Ngành nghề đào tạo:………………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú (1):…………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay (2):…………………………………………………………………………………………….

Ngày……………………………………, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị) tại địa chỉ:………………………………………………………………………………

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:…………………………………………..

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………………………………………….

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp …………………………………………………………………tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):…………

Kèm theo Đề nghị này là (3)………………………………………………và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

   …….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

………., ngày ……. tháng ….. năm …….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.