Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT – Mẫu TK1-TS được sử dụng khi các bạn có yêu cầu thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, kê khai lại các thông tin liên quan đến nhân thân, phương thức đóng, nơi khám chữa bệnh ban đầu khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Mời các bạn tham khảo nội dung Mẫu TK1-TS.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………..

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………..

[02]. Số định danh: …………………………………………………………………………………….

[03]. Ngày tháng năm sinh: ………………………………….. [04]. Giới tính: ………………

[05]. Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………

[06]. Nơi cấp giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn) ………………………………..

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) ………………………………………….

[06.3]. Tỉnh (thành phố) …………………………………………………………………………….

[07]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu): …………………………………………………………….

[08]. Địa chỉ nơi cư trú: [08.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm:………………………….

[08.2]. Xã (phường, thị trấn) ……………………………………………………………………….

[08.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)…………………………………………..

 [08.4].Tỉnh (thành phố) …………………………………………………………………………….

[09]. Địa chỉ liên hệ: [09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: ……………………………..

[09.2]. Xã (phường, thị trấn) ………………………………………………………………………

 [09.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) …………………………………………

 [09.4] .Tỉnh (thành phố) ……………………………………………………………………………

[10]. Mức tiền đóng: ……………….[11]. Phương thức đóng: ……………………………….

[12]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: ………………………………………….

[13]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ………………………………………………………………….

[14]. Tài liệu kèm theo: ………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

(đơn vị chỉ phải xác nhận khi người tham gia thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
……., ngày …. tháng …. năm ….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.