Mẫu đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp – Mẫu số 08 kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về Bảo hiểm xã hội được Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành ngày 31 tháng 07 năm 2015. Mẫu đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp dùng trong trường hợp người lao động chưa có nhu cầu hưởng bảo hiểm thất nghiệp ngay mà muốn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

ĐỀ NGHỊ KHÔNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm dịch vụ việc làm……………………………………

Tên tôi là:…………………………………………………………………Sinh ngày:…………

Số chứng minh nhân dân:……………………………………………………………………..

Ngày cấp:…………………………………………………………Nơi cấp:……………………..

Số sổ BHXH:……………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………..

Tôi đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày nhưng hiện nay, tôi không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp vì:……………………………………………………………………………………………………….

Do đó, tôi đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Tôi xin trân trọng cám ơn./.

………., ngày ……. tháng ….. năm …….

Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.