Thuế TNCN đối với lao động thời vụ

Chìa Khóa Thành Công hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ.

– Lao động vừa có thu nhập từ tiền lương đồng thời vừa có thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho công ty?

– Có phải khấu trừ thuế TNCN không?

– Trường hợp nào thì không phải khấu trừ 10% thuế TNCN? Trường hợp nào phải khấu trừ? Để không khấu trừ cần làm thủ tục nào?

  • Căn cứ về thuế TNCN đối với lao động thời vụ.

– Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNCN.

– Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính ban hành.

– Thông số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính ban hành.

  • Theo đó về thuế TNCN đối với lao động thời vụ.

– Đối với cá nhân cư trú đã có nơi làm việc ổn định, đã nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công tại nơi làm việc, có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên hoặc đã làm việc và nhận thu nhập ở nhiều nơi, nay có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công tại đơn vị mình do có hoạt động cung ứng dịch vụ,… thì tổ chức chi trả phải thực hiện khấu trừ ngay 10% thuế TNCN trước khi chi trả thu nhập.

– Tổ chức chi trả thu nhập chỉ thực hiện tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN khi cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên ( cá nhân không ký hợp đồng lao động hay ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng trở xuống) nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân trong năm tính thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (108 triệu đồng/ năm) và phải có bản cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành tại Thông số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.

* Lưu ý: đối với tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có hoạt động xây dựng; khai thác;.. có ký hợp đồng thi công xây dựng; khai thác;… với cá nhân hoặc đại diện nhóm người lao động khi chi trả thu nhập từ mức 2.000.000 đồng trở lên cho một lần chi trả thì tổ chức chi trả đều phải khấu trừ ngay 10% thuế TNCN nộp vào Ngân sách.

* Nguồn: Công văn số 6438/CT-TNCN ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc khấu trừ ngay 10% đối với lao động không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng của các Công ty Xây dựng, khai thác….

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.