Thực thi việc trả lãi cho người nộp thuế khi bị hoàn thuế chậm

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khoản 5, Điều 60 của Luật Quản lý thuế hiện hành đã quy định, trong trường hợp cơ quan quản lý thuế chậm ra quyết định hoàn thuế (do lỗi của cơ quan quản lý thuế) thì ngoài số tiền thuế phải hoàn, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi theo quy định. Trên cơ sở này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định mức lãi suất phải trả cho người nộp thuế khi cơ quan thuế chậm hoàn thuế, đó là áp dụng theo lãi suất ngân hàng cùng thời điểm.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thừa nhận, thực tế hiện nay, có nhiều trường hợp cơ quan thuế chậm hoàn tiền thuế cho doanh nghiệp nhưng chậm chậm thực hiện trả tiền lãi chậm hoàn thuế cho người nộp thuế, ảnh hưởng đến quyền lợi của người nộp thuế.

Do vậy, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc Hội, Ủy ban thường vụ Quốc Hội đề nghị chính phủ sớm sửa đổi Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và chỉ đạo cơ quan thuế thực hiện nghiêm việc thực thi việc trả lãi cho người nộp thuế khi bị hoàn thuế chậm.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.