Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng có phải xuất hóa đơn không

Hai bên ký hợp đồng, một bên vi phạm và chấp nhận bồi thường cho bên kia theo điều khoản của hợp đồng thì bên thu tiền bồi thường có phải xuất hóa đơn không? CKTC hướng dẫn thu tiền phạt vi phạm hợp đồng có phải xuất hóa đơn không theo quy định của Luật thuế GTGT.

Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng có phải xuất hóa đơn không

Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng có phải xuất hóa đơn không? – Trích quy định về thuế GTGT tại 16/VBHN-BTC ngày 17/06/2015:

Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Ví dụ 01: Công ty CKTC Group nhận được khoản tiền lãi từ việc mua trái phiếu và tiền cổ tức từ việc mua cổ phiếu của các doanh nghiệp khác. Công ty CKTC Group không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền lãi từ việc mua trái phiếu và tiền cổ tức nhận được.

Ví dụ 02: Công ty CKTC nhận được khoản bồi thường thiệt hại do bị hủy hợp đồng từ Công ty CKTC Group là 50 triệu đồng thì Công ty CKTC lập chứng từ thu và không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền trên.

Ví dụ 03: Công ty CKTC Holding mua hàng của Công ty CKTC Logistics, Công ty CKTC Holding có ứng trước cho Công ty CKTC Logistics một khoản tiền và được Công ty CKTC Logistics trả lãi cho khoản tiền ứng trước đó thì Công ty CKTC Holding không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản lãi nhận được.

Ví dụ 04: Công ty CKTC Holding bán hàng cho Công ty CKTC Group, tổng giá thanh toán là 440 triệu đồng. Theo hợp đồng, Công ty CKTC Group thanh toán trả chậm trong vòng 3 tháng, lãi suất trả chậm là 1%/tháng/tổng giá thanh toán của hợp đồng. Sau 3 tháng, Công ty CKTC Holding nhận được từ Công ty CKTC Group tổng giá trị thanh toán của hợp đồng là 440 triệu đồng và số tiền lãi chậm trả là 13,2 triệu đồng (440 triệu đồng x 1% x 3 tháng) thì Công ty CKTC Holding không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền 13,2 triệu đồng này.

Ví dụ 05: Công ty bảo hiểm A và Công ty CKTC Group ký hợp đồng bảo hiểm với hình thức bảo hiểm bằng tiền. Khi có rủi ro bảo hiểm xảy ra, công ty bảo hiểm A bồi thường cho Công ty CKTC Group bằng tiền theo quy định của pháp luật về bảo hiểm. Công ty CKTC Group không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với số tiền bồi thường bảo hiểm nhận được.

Ví dụ 06: Công ty CKTC Group có chi tiền cho các nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) để thực hiện chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Công ty (nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện dịch vụ cho Công ty) thì khi nhận tiền, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định.

Như vậy, nếu thu tiền phạt bồi thường hợp đồng thì không cần xuất hóa đơn, chứng từ cần có là hợp đồng ghi rõ điều khoản phạt và chuyển khoản qua ngân hàng. Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa thì mới xuất hóa đơn GTGT.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng có phải xuất hóa đơn không

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *