Thanh tra 15 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối

Lãnh đạo Bộ Tài chính vừa giao Thanh tra Bộ này chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập, phân tích báo cáo tài chính, hồ sơ kê khai thuế, tờ khai nhập khẩu xăng dầu của các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối. 

Thanh tra Bộ Tài chính phải báo cáo bộ kế hoạch thanh tra, kiểm tra các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối lớn trước ngày 30/4/2016. Dự kiến, thanh tra Bộ Tài chính sẽ trực tiếp thanh tra đối với 2-3 DN; tổng cục Thuế thanh tra 3 DN và Cục thuế TP.Hà Nội và Cục Thuế TP.HCM thanh ra 10 DN. Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu việc thanh tra phải hoàn thành trước ngày 31/8/2016. Vậy sẽ thanh tra 15 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.