Thành lập công ty tư vấn tài chính

CKTC muốn thành lập công ty tư vấn tài chính. Vậy để thành lập công ty  tư vấn tài chính thì CKTC cần đáp ứng những điều kiện gì? Thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính như thế nào?

Thành lập công ty tư vấn tài chính

Cơ sở pháp lý thành lập công ty tư vấn tài chính:

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Luật Kế toán 2015;

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

– Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán;

– Thông tư số 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Căn cứ vào cơ sở pháp lý trên, ngành nghề tư vấn tài chính thuộc lĩnh vực hoạt động của dịch vụ kế toán, hiện đang chịu sự điều chỉnh của Luật Kế toán 2015. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Kế toán và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Điều kiện thành lập công ty tư vấn tài chính và hoạt động công ty tư vấn tài chính

1. Để hoạt động ngành nghề tư vấn tài chính thì chỉ được thành lập 1 trong 3 loại hình doanh nghiệp sau (Điều 59 Luật Kế toán 2015):

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;

+ Doanh nghiệp tư nhân;

+ Công ty hợp danh;

2. Thành viên góp vốn không phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, trừ trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài.

3. Có ít nhất 02 (hai) kế toán hành nghề là thành viên góp vốn.

4. Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc (đối với công ty TNHH, công ty hợp danh), Chủ DNTN (đồng thời là giám đốc) phải là kế toán viên hành nghề.

5. Công ty TNHH phải bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ (Tổ chức dưới 35%, kế toán hành nghề trên 50% ).

6. Đăng ký ngành nghề tư vấn tài chính và các ngành nghề mình muốn kinh doanh mà không thuộc diện cấm của nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

Sau khi thành lập xong công ty, bạn phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Thủ tục, hồ sơ thành lập công ty tư vấn tài chính được quy định như thế nào?

1. Về hồ sơ:

– Đối với doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Đối với công ty hợp danh, hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách thành viên;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của thành viên công ty là cá nhân/tổ chức; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu/thành viên công ty là cá nhân/tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

– Lưu ý:

+ Đối với loại hình công ty hợp danh và công ty TNHH thì hồ sơ cần chuẩn bị thêm Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Trong trường hợp bạn muốn ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục thì cần lập Hợp đồng ủy quyền, bên nhận ủy quyền sẽ nộp hồ sơ kèm Hợp đồng ủy quyền và bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức đó.

2. Về trình tự, thủ tục:

Thẩm quyền: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán như thế nào? – Giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu);

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;

3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề;

4. Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề;

5. Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty TNHH;

6. Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty TNHH;

7. Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài, giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam (nếu là doanh nghiệp nước ngoài).

Bước 2: Nộp 01 bộ hồ sơ tới Bộ Tài chính và nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Thành lập công ty tư vấn tài chính

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *