Tài khoản quỹ khen thưởng phúc lợi

Hướng dẫn tài khoản 353 (quỹ khen thưởng, phúc lợi) – Tài khoản quỹ khen thưởng phúc lợi trong doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ được trích lập từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

Tài khoản 353 (quỹ khen thưởng, phúc lợi) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tài khoản quỹ khen thưởng phúc lợi

Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 353 (quỹ khen thưởng, phúc lợi) được quy định tại Điều 48 Thông tư 133/2016/TT-BTC. Cụ thể như sau:

1. Tài khoản quỹ khen thưởng phúc lợi – Nguyên tắc kế toán tài khoản 353 (quỹ khen thưởng, phúc lợi)

– Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty của doanh nghiệp. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp để dùng cho công tác khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất, phục vụ nhu cầu phúc lợi công cộng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

– Việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty phải theo chính sách tài chính hiện hành hoặc theo quyết định của chủ sở hữu.

– Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty phải được hạch toán chi tiết theo từng loại quỹ.

– Đối với tài sản cố định đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành dùng vào sản xuất, kinh doanh, kế toán ghi tăng tài sản cố định đồng thời ghi tăng Vốn đầu tư của chủ sở hữu và giảm quỹ phúc lợi.

– Đối với tài sản cố định đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành dùng cho nhu cầu văn hóa, phúc lợi của doanh nghiệp, kế toán ghi tăng tài sản cố định và đồng thời kết chuyển từ Quỹ phúc lợi (tài khoản 3532) sang Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định (tài khoản 3533). Những tài sản cố định này hàng tháng không trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí mà cuối niên độ kế toán tính hao mòn tài sản cố định một lần/một năm để ghi giảm Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định.

2. Tài khoản quỹ khen thưởng phúc lợi – Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 353 (quỹ khen thưởng, phúc lợi)

2.1. Bên Nợ trong tài khoản 353 (quỹ khen thưởng, phúc lợi)

– Các khoản chi tiêu quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty;

– Giảm quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định khi tính hao mòn tài sản cố định hoặc do nhượng bán, thanh lý, phát hiện thiếu khi kiểm kê tài sản cố định;

– Đầu tư, mua sắm tài sản cố định bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành phục vụ nhu cầu văn hóa, phúc lợi;

– Cấp quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cấp dưới.

2.2. Bên Có trong tài khoản 353 (quỹ khen thưởng, phúc lợi)

– Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Quỹ khen thưởng, phúc lợi được cấp trên cấp;

– Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định tăng do đầu tư, mua sắm tài sản cố định bằng quỹ phúc lợi hoàn thành đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hoặc hoạt động văn hóa, phúc lợi.

2.3. Số dư bên Có trong tài khoản 353 (quỹ khen thưởng, phúc lợi)

Số dư bên Có trong tài khoản 353 là số quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi hiện còn của doanh nghiệp.

Lưu ý: Tài khoản 353 (quỹ khen thưởng, phúc lợi) có 4 tài khoản cấp 2 là:

– Tài khoản 3531 – Quỹ khen thưởng: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chi tiêu quỹ khen thưởng của doanh nghiệp.

– Tài khoản 3532 – Quỹ phúc lợi: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chi tiêu quỹ phúc lợi của doanh nghiệp.

– Tài khoản 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định: Phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp.

– Tài khoản 3534 – Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chi tiêu Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tài khoản quỹ khen thưởng phúc lợi

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *