Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi:

Người nộp thuế đến thời điểm này mới khai giảm trừ có được quyết toán thuế thu nhập cá nhân ( TNCN) năm 2015 hay không? Nếu đến thời điểm quyết toán chưa có mã số thuế có ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được không?

Chìa Khóa Thành Công trả lời:

Trường hợp trong năm cá nhân chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh thì được đăng ký và tính giảm trừ gia cảnh khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vào cuối năm. Trường hợp tại thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân chưa có MST thì không được tính giảm trừ cho NPT và không được hoàn thuế.

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.