Tính thuế TNCN đối với người nước ngoài

Câu hỏi:

Tôi muốn thắc mắc về chính sách Thuế đối với hoạt động của Công ty liên quan đến lĩnh vực thuế TNCN như sau:

1. Chúng tôi thanh toán lương cho 02 cá nhân là quản lý cấp cao người Hàn Quốc theo tháng, từ tháng 01 đến tháng 12 (12 tháng/năm). Số ngày cư trú của 02 cá nhân hiện diện tại Việt Nam trên hộ chiếu <183 ngày (khoảng 20-30 ngày/01 năm). Vậy 02 cá nhân này thuộc diện cá nhân không cư trú x 20% hay thuộc diện cá nhân cư trú áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần khi tính và quyết toán thuế TNCN).

2. Theo Điều 13, sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của thông tư 92 về việc Quy đổi thu nhập chịu thuế ra Đồng Việt Nam (giả sử tỷ giá như sau)

Tên ngân hàng

Vietcombank

Tỷ giá mua: 22.260

Tỷ giá bán: 22.230

Shinhanbank (NH thanh toán)

Tỷ giá mua: 22.270

Tỷ giá bán: 22.335

Thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế mua vào của ngân hàng cá nhân mở tài khoản giao dịch tại thời điểm phát sinh thu nhập.

Trường hợp người nộp thuế không mở tài khoản giao dịch tại Việt nam thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ mua vào của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm phát sinh thu nhập.

Công ty thanh toán lương qua tài khoản của NH Shinhanbank cho cá nhân người nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam và đồng thời cho cá nhân nước ngoài mở tại khoản tại Hàn Quốc. Vậy chúng tôi áp dụng tỷ giá mua vào lần lượt của 02 ngân hàng trên là: 22.260/22.270 hay tỷ giá khi chúng tôi mua vào để thanh toán của ngân hàng là: 22.230/22.335 khi tính thuế TNCN.

Chìa Khóa Thành Công trả lời:

1. Trường hợp Công ty trả lương cho người nước ngoài từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015 nhưng số ngày thực tế có mặt của người nước ngoài đó tại Việt Nam dưới 183 ngày đồng thời cá nhân đó không có nơi ở thường trú tại Việt Nam thì cá nhân được xác định là cá nhân không cư trú và áp dụng biểu thuế suất toàn phần 20%.

2. Theo quy định thì thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế mua vào của ngân hàng, không phải tỷ giá Công ty mua vào để thanh toán của ngân hàng.  Như vậy, trong trường hợp bạn nêu thì tỷ giá ngoại tệ mua vào của ngân hàng để làm căn cứ quy đổi thu nhập tính thuế TNCN là 22.260/22.270.

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.