Quy định về đăng ký kinh doanh kho hàng

Những quy định pháp lý về kho chứa hàng của doanh nghiệp có những gì thay đổi khi luật cải cách doanh nghiệp năm 2014 được áp dụng từ tháng 7 năm 2015. Khi doanh nghiệp lập kho bãi , kho chứa hàng cần làm hồ sơ thông báo lên sở kế hoạch và đầu tư .

Nội dung cụ thể của gói dịch vụ đăng ký kho hàng của chúng tôi như sau :

Kho chứa hàng có phải đăng ký kinh doanh và nộp thuế, kho bãi có phải đăng ký kinh doanh hay không?

Quy định pháp luật về việc đăng ký kho hàng trên đăng ký kinh doanh như thế nào?

Kho chứa hàng có phải đăng ký kinh doanh và nộp thuế?

Theo quy định tại luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp có các đơn vị phụ thuộc sau:

1. Chi nhánh công ty: có chức năng kinh doanh.
2. Văn phòng đại diện: có chức năng đại diện mà không có chức năng kinh doanh.
3. Địa điểm kinh doanh: có chức năng kinh doanh.

Như vậy, kho hàng sẽ là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và phải đăng ký bổ sung về địa điểm kinh doanh của công ty.
Tại điểm 1.3, công văn số 3397/TCT-KK ngày 01/09/2010 của Tổng Cục thuế có hướng dẫn: “theo quy định tại Điều 21 Luật Quản lý thuế thì kho hàng không thuộc đối tượng phải đăng ký thuế”.

Hồ sơ đăng ký kho chứa hàng

1. Biên bản họp hội đồng thành viên, hội đồng cổ đông.
2. Quyết định về việc lập địa điểm kinh doanh.
3. Thông báo lập địa điểm kinh doanh.
4. Ủy quyền.

Kho chứa hàng của Công ty không có hoạt động kinh doanh, không phát sinh doanh thu thì không phải nộp thuế môn bài theo quy định tại Điểm 1, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính.

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.