Quy định về BHXH bắt buộc cho doanh nghiệp

CKTC chia sẻ về quy định về BHXH bắt buộc cho doanh nghiệp mới nhất để quý doanh nghiệp tham khảo.

Những quy định về BHXH bắt buộc cho doanh nghiệp như: Quy định về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và Nghị định 44/2017/NĐ-CP cụ thể như sau:

Lưu ý: Tổng hợp các quy định về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNKĐ, BNN bắt buộc cho doanh nghiệp và người lao động, còn đối với đơn vị sự nghiệp, các trường hợp khác… các bạn xem tại QĐ 595/QĐ-BHXH.

Sau đây, là những quy định về BHXH bắt buộc cho doanh nghiệp chi tiết:

Quy định về BHXH bắt buộc cho doanh nghiệp

1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc:

– Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

– Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

– Người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

(Theo điều 4, Điều 13, Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH)

Chú ý: Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng:

– Thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN.

– Không thuộc đối tượng tham gia BHYT, BTHN.

(Theo Công văn 3895/BHXH-TB của BHXH TP Hà Nội)

– Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại công ty mẹ.

(Theo Quyết định 888/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam)

2. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

Tỷ lệ đóng:           BHXH       BHYT         BHTN         

Doanh nghiệp:    17,5%        3%             1%                 

Người lao động:  8%             1,5%          1%                

Tổng cộng:           25,5%       4,5%           2%                 

Trong đó:

– Người lao động phải đóng BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ: 10,5%

– Doanh nghiệp phải đóng BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ: 21,5%

-> Tổng cộng doanh nghiệp phải đóng cho Cơ quan BHXH tổng là: 32% trên Tổng mức tiền lương tham gia BHXH.

Lưu ý:

– Ngoài BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì hàng tháng doanh nghiệp còn phải đóng KPCĐ: 2% (Tổng quỹ tiền lương tham gia BHXH để nộp cho liên đoàn lao động Quận, huyện).

3. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

– Tiền lương hàng tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, KPCĐ: Là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

a. Mức tiền lương đóng BHXH thấp nhất:

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

– Người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%. Nếu là đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cao hơn ít nhất 7%.

– Mức lương tối thiểu vùng không bao gồm các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung.

b. Mức tiền lương đóng BHXH cao nhất:

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.

– Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

(Mức lương cơ sở KHÁC mức lương tối thiểu vùng).

Mức lương cơ sở đóng BHXH như sau:

– Từ ngày 1/7/2018 là: 1.390.000đ/tháng

– Từ ngày 1/7/2019 là: 1.490.000đ/tháng.

Như vậy: Mức lương đóng BHXH, BHYT tối đa là:

– Từ ngày 1/7/2019 trở đi đến năm 2020 là: = 1.490.000 đ/ tháng x 20 = 29.800.000

Chú ý: Người lao động đồng thời có từ 02 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì:

– Đóng BHXH, BHTN theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

– Đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

4. Phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN:

a. Đóng hàng tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp:

– Hàng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng.

– Đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định.

=> Chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

b. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần (có đăng ký) đối với:

– Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần.

– Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

c. Nơi đóng BHXH:

– Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh.

– Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh hoặc đóng tại công ty mẹ.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Quy định về BHXH bắt buộc cho doanh nghiệp

Mail: cktc.vn@gmail.com – Website: cktc.vn

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *