Phí và lệ phí trong hoạt động hóa chất

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận trong hoạt động hóa chất; phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thì phải nộp phí, lệ phí theo quy định.

Cụ thể, dự thảo đề xuất lệ phí cấp Giấy phép xuất/nhập khẩu tiền chất công nghiệp 200.000 đồng/giấy phép cấp mới; 100.000 đồng/giấy phép gia hạn.

Phí thẩm định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được đề xuất 36 triệu đồng/bộ hồ sơ. Phí thẩm định phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 8 triệu đồng/bộ hồ sơ.

Biểu mức thu phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất được đề xuất cụ thể như sau:

STT Tên phí, lệ phí Đơn vị tính Mức thu (vnđ)
1 Lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp
Giấy phép xuất khẩu tiền chất công nghiệp

– Cấp mới

– Gia hạn

Giấy phép  

200.000

100.000

Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp

– Cấp mới

– Gia hạn

Giấy phép  

200.000

100.000

2 Phí thẩm định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 01 Bộ hồ sơ 36.000.000
3 Phí thẩm định phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 01 Bộ hồ sơ 8.000.000
4 Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp
Giấy phép sản xuất hóa chất Giấy phép 1.200.000
Giấy phép kinh doanh hóa chất Giấy phép 1.200.000
Giấy phép sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất Giấy phép 1.200.000
5 Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất Giấy chứng nhận 1.200.000
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất Giấy chứng nhận 1.200.000
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất Giấy chứng nhận 1.200.000
6 Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng
Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1 Giấy phép 1.200.000
Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 2 Giấy phép 1.200.000
Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 3 Giấy phép 1.200.000
Giấy phép sản xuất hóa chất: DOC, DOC-PSF Giấy phép 1.200.000

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Baochinhphu.vn

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.