Điều kiện cấp Giấy phép SX rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đã được Bộ Công Thương đề xuất tại dự thảo Nghị định về kinh doanh rượu.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công là thành viên thuộc làng nghề sản xuất rượu thủ công không phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Tổ chức, cá nhân đại diện làng nghề phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công cho làng nghề và chịu trách nhiệm về các điều kiện sản xuất rượu áp dụng chung cho các thành viên thuộc làng nghề.

Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh được đề xuất như sau: Là doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh; đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hoá rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo dự thảo, Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh được nêu rõ tại dự thảo như sau: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh là 6 năm.

Theo dự thảo, Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh được làm thành 4 bản: 2 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 1 bản gửi cơ sở được cấp giấy phép, 1 bản gửi Sở Công Thương.

Quyền, nghĩa vụ tổ chức, cá nhân SX rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhan sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh được tham gia hiệp hội làng nghề sản xuất rượu nếu thuộc địa phận có làng nghề; được bán rượu do tổ chức, cá nhân sản xuất ra cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ rượu, Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân thu mua rượu để xuất khẩu; được trực tiếp tổ chức bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại hệ thống cửa hàng trực thuộc của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định mà không phải đề nghị cấp Giấy phép phân phối, Giấy phép bán buôn, Giấy phép bán lẻ rượu và Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh không được nhập khẩu rượu, rượu bán thành phẩm, cồn thực phẩm và phụ liệu rượu để pha chế thành rượu thành phẩm.

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải nộp phí cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định của Bộ Tài chính; cung cấp thông tin về rượu theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình sản xuất kinh doanh theo quy định; chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu của mình; không được bán rượu cho người dưới 18 tuổi; các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Baochinhphu.vn

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.