Nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Câu hỏi nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc :

Công ty tôi có bắt buộc nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc lên cơ quan thuế không hay chỉ cần lưu trữ tại đơn vị?

Chìa Khóa Thành Công trả lời:

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khấu trừ tại nguồn thì cá nhân thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc tại tổ chức trả thu nhập. Trường hợp cá nhân thuộc diện tự khai thuế với cơ quan thuế hoặc cá nhân đến cuối năm khi quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh thì nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc tại cơ quan thuế nơi quyết toán.

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.