Mức khống chế chi phí lãi vay mới nhất năm 2016

Do thực hiện nền kinh tế chi phí lãi vay của một số nước trên thế giới có quy định về vốn vay, theo đó chi phí lãi vay phải trả đối với phần vốn vay vượt quá một tỷ lệ nhất định (được gọi: tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu) không được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập tính thuế theo luật thuế TNDN.

Để đảm bảo mức chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế, gia tăng việc tái cơ cấu của kinh tế, lành mạnh hóa nền tài chính DN, hơn thế nữa là chống chuyển giá và phù hợp với thực tiễn của DN.

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định về vốn vay và lộ trình thực hiện, cụ thể như sau:

Chi phí trả lãi tiền vay vốn tương ứng với khoản vay

I. Mức khống chế chi phí lãi vay mới nhất năm 2016 được áp dụng từ năm 2016

1. Đối với lĩnh vực sản xuất:

Mức khống chế chi phí lãi vay vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu (5:1)

Tức là: Với những khoản vay tại một thời điểm khi mức tiền vay vượt quá 5 lần mức vốn điều lệ hiện tại. Thì phần chi phí lãi vay của phần vốn vay đó sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN theo luật thuế TNDN

Ví dụ: Tại ngày 01/01/2016 vồn điều lệ đã góp đủ: 10 tỷ

Năm 2016 khoản vay là 60 tỷ, tức là vượt quá 5 lần. Phần khoản tiền vay vượt mức này được xác định như sau:

Khoản tiền vay vượt = 60 – 10 * 5 (đây là 5 lần) = 10 tỷ (phần vượt quá mức cho phép)

Vậy, phần chi phí vay tưởng của 10 tỷ vượt quá mức cho phép này không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN

2. Đối với các lĩnh vực còn lãi (Trừ sản xuất)

Mức không chế chi phí lãi vay vượt quá 4 lần vốn chủ sở hữu (4:1)

Tức là: Với những khoản vay tại một thời điểm khi mức tiền vay vượt quá 4 (bốn) lần mức vốn điều lệ hiện tại. Thì phần chi phí lãi vay của phần vốn vay đó sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN theo luật thuế TNDN

Ví dụ: Tại ngày 01/01/2016 vồn điều lệ đã góp đủ: 10 tỷ

Năm 2016 khoản vay là 60 tỷ, tức là vượt quá 5 lần. Phần khoản tiền vay vượt mức này được xác định như sau:

Khoản tiền vay vượt = 60 – 10 * 4 (đây là 4 lần) = 20 tỷ (phần vượt quá mức cho phép)

Vậy, phần chi phí vay tưởng của 20 tỷ vượt quá mức cho phép này không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN

II. Mức khống chế chi phí lãi vay mới nhất năm 2019 trở đi

Từ ngày 01/01/2019 tỷ lệ khống chế chi phí trả lãi tiền vay vốn tương ứng với khoản vay vượt quá vốn chủ sở hữu ở lĩnh vực sản xuất là 4:1, Ở lĩnh vực còn lãi tỷ lệ khống chế (3:1)

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.