Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

CKTC chia sẻ về mẫu hợp đồng lao động thời vụ dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan trước khi áp dụng vào thực tế.

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

I. Tư vấn về mẫu hợp đồng lao động thời vụ

– Hợp đồng thời vụ là một trong những loại hợp đồng lao động, do đó quyền và lợi ích của người lao động được đảm bảo đầy đủ theo quy định của pháp luật lao động.

– Tuy nhiên, trên thực tế quyền lợi đối với người lao động làm việc theo hợp đồng thời vụ nhiều doanh nghiệp không thực hiện đúng theo quy định pháp luật, đặc biệt là các chế độ bảo hiểm.

II. Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HCM, ngày …… tháng …… năm 20….

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: …../HĐLĐ/20…

 

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:………….

Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ: GIÁM ĐỐC

Đại diện cho (1): CÔNG TY ………………………

Địa chỉ : ……………………………………………..

Và một bên là Ông/Bà: …………………………..

Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại …………

Địa chỉ thường trú:

Số CMTND/CCCD:……….cấp ngày …/…/…. tại……….

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

– Loại hợp đồng lao động (3): Thời vụ 02 tháng.

– Từ ngày … tháng … năm 2021 đến ngày … tháng … năm 20…..

–  Địa điểm làm việc (4): Tại văn phòng công ty.

– Chức danh chuyên môn:  Không

– Chức vụ (nếu có): Nhân viên

– Công việc phải làm (5): Theo sự điều động của người quản lý.

Điều 2: Chế độ làm việc:

– Thời giờ làm việc (6): 8h/ngày

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc (7): Tự túc.

– Mức lương chính hoặc tiền công (8): ………đ/tháng (đã bao gồm BHXH, BHYT).

– Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt.

– Phụ cấp gồm (9): Không

– Được trả lương: vào các ngày …

– Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.

– Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.

– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Người lao động tự đóng.

– Chế độ đào tạo (11): Không

– Những thoả thuận khác (12): Không

1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

– Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng… năm… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại văn phòng công ty ngày …… tháng …… năm 20….

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                         NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *