Mẫu công văn xin làm gộp báo cáo tài chính năm

Chìa Khóa Thành Công chia sẻ mẫu công văn xin làm gộp báo cáo tài chính năm cho các doanh nghiệp có nhu cầu xin làm quyết toán thuế hoặc báo cáo tài chính gộp.

CTY TNHH TM DV CHÌA KHÓA                              Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                THÀNH CÔNG                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              ——-000———-                                                                 ———000——–

        Số: 01/BCTC2016                                                                        

  

   CÔNG VĂN

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2016 vào năm 2017)

                                                      

             Kính gửi:   CHI CỤC THUẾ QUẬN THỦ ĐỨC

                                                        

 • Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH TM DV CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG
 • Địa chỉ trụ sở :  58/3 Đường số 3, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
 • Mã số thuế :   
 • Giám Đốc :  HUỲNH NGỌC TUẤN

             Căn cứ vào khoản 4 điều 12 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015: “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng”.

            Căn cứ khoản 3 điều 3 thông tư 78/2014/TT-BTC  ngày 18/6/2014  về thuế TNDN “ Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng

           Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này thông báo cho Chi cục thuế quận Thủ Đức biết Công ty sẽ gộp số liệu 3 tháng cuối năm 2016 vào số liệu năm 2017 để báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2017.

        Công ty chúng tôi xin cam kết  vào năm 2017 Công ty sẽ báo cáo đầy đủ như đã thông báo ở trên..

 Xin chân thành cám ơn!

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:                                               ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY                                                                                                               

– Như trên;                                                                          Giám đốc

– Lưu.                                                                          HUỲNH NGỌC TUẤN

                                                                                                                  

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

 1. Dịch vụ kế toán
 2. Dịch vụ thành lập công ty
 3. Dịch vụ quyết toán thuế
 4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
 5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
 6. Dịch vụ thay đổi GPKD
 7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
 8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

 

                       

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.