Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực

Chìa Khóa Thành Công xin chia sẻ Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế mới nhất trong đó người nộp thuế thực hiện theo các bước như sau:

Sau đây hướng dẫn phát hành hóa đơn đơn điện tử có mã xác thực

Bước 1: Thực hiện đăng ký tham gia hệ thống

(Cần thực hiện một (1) lần duy nhất trước khi sử dụng cho các doanh nghiệp chưa đăng ký)

Cắm chữ ký số có mã số thuế của doanh nghiệp (chứng thư số phải còn hạn sử dụng) vào máy tính sử dụng để thực hiện đăng ký

Tiếp đến: Vào trang ứng dụng VANP bằng đường link sau: https://laphoadon.gdt.gov.vn/van-portal/login
==> Tại màn hình đăng nhập, chọn vào dòng chữ “Chưa có tài khoản”

==> Và Thực hiện đăng ký tham gia hệ thống theo các bước hướng dẫn của chương trình.

Bước 2: Doanh nghiệp nhận email thông báo (Qua Email đã đăng ký)

 • Doanh nghiệp nhận email thông báo về việc có được cơ quan thuế chấp nhận cho phép doanh nghiệp tham gia hệ thống hay không:
 • Trường hợp nhận được email chấp nhận của cơ quan thuế, Doanh nghiệp được nhận tài khoản đăng nhập sử dụng hệ thống. Thực hiện các bước tiếp theo trên sơ đồ.
 • Trường hợp nhận được Email từ chối của cơ quan thuế, doanh nghiệp xem lý do từ chối trong email.

** Để thực hiện các bước tiếp theo, vào hệ thống theo đường link tại bước 1, thực hiện đăng nhập hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu trong email của cơ quan thuế tại Bước 2 để thực hiện phân quyền sử dụng và thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 3: Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực

 • Là đăng ký với cơ quan thuế mẫu hóa đơn. ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn số sử dụng cho hóa đơn xác thực. Doanh nghiệp được sử dụng NGAY đăng ký phát hành này để lập hóa đơn.
 • Menu trên ứng dụng:

Hướng dẫn phát hành hóa điện tử có mã xác thực

 • Các bước thực hiện:

Vào chức năng theo menu —> cắm chữ ký số đã đăng ký sử dụng với cơ quan thuế vào máy tính —> nhập các thông tin cần thiết để đăng ký. sau đó chọn nút “Lưu”. Thông tin cần đăng ký bao gồm:

– Loại hóa đơn: Mẫu số; ký hiệu: Ngày bắt đầu sử dụng: Sử dụng trên hệ thống (chọn VANP): Từ số: Đến số.

Xem thêm: Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử có mã xác thực

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

 1. Dịch vụ kế toán
 2. Dịch vụ thành lập công ty
 3. Dịch vụ quyết toán thuế
 4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
 5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
 6. Dịch vụ thay đổi GPKD
 7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
 8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.