Hướng dẫn cách quyết toán thuế công ty thương mại

Chìa Khóa Thành Công hướng dẫn cách quyết toán thuế công ty thương mại.

* Thuế GTGT

1. Kiểm tra xem hàng kỳ có nộp tờ khai đúng hạn, kỳ nào không đúng hạn nộp liệt kê ra 01 bảng. 
2. Kiểm tra thiếu tờ khai của tháng nào cần phải kiểm tra xem tháng đó có kê khai không hay là đánh mất để xử lý.
3. Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT của tháng đó có kê khai hay không, Nếu không kê khai mà mất có thể biển thủ, còn nếu đã kê khai tìm phương án xử lý, có kê khai sai số tiền thuế hay không, sai MST, ngày tháng, số hóa đơn….. hay không, nếu ko sai tiền thuế ok, còn sai các thông tin khác không trọng yếu không cần quan tâm nhiều. 
4. Trong quá trình làm sổ sách kế toán tại doanh nghiệp Kết xuất tờ khai thuế hàng kỳ ra 1 phai excel 12 tháng: đầu ra và đầu vào. 
5. Lọc ra những hóa đơn nào > 20 triệu kiểm tra có chuyển khoản bằng UNC thanh toán hay chưa, nếu chưa thanh toán qua 31/12 năm tài chính phát sinh của hóa đơn đó thì phải có hợp đồng trả chậm. 
6. Kiểm tra lại toàn bộ UNC xem có bị mất hay không, nếu mất liên hệ ngân hànglàm công văn sao y trích lục xin lại sẽ mất phí. 
7. Sắp một tập UNC của công ty nào ra công ty đó thành 1 tập, và phô tô UNC đó kẹp vào tờ hóa đơn > 20.000.000 này.
8. Cần phải kiểm tra lại tất cả các hóa đơn đã kê khai nhưng có vấn đề (bị mất bản gốc, số tiền lớn hơn 20tr nhưng không chuyển tiền qua NH, sai tên, địa chỉ, mã số thuế….) photo ra một bản, lập bảng kê để riêng ra.
9. Các hóa đơn bị mất bản gốc, chỉ có bản photo cần chuẩn bị kèm theo các công văn báo mất đã gửi cơ quan thuế, cũng như các thông báo mất HTKK đã nộp cho cơ quan thuế. 
10. Liệt kê danh sách các hóa đơn đã hủy và kê khai báo sử dụng hóa đơn mục xóa bỏ chỉ tiêu 15: Các hóa đơn đầu ra hủy cần photo kèm với biên bản hủy để riêng ra lưu thành tập khóa acco nhựa. 
11. Nhân viên thuế thường sẽ đòi 1 file excel tổng hợp tất cả các báo cáo thuế từ tháng 01 đến tháng 12 cho họ. Nên tốt nhất mình lập sẵn một file excel tổng hợp đó khi họ cần cung cấp được luôn.

* Hợp đồng Mua vào và Bán ra

1. Lập một bảng excel liệt kê lại toàn bộ các hợp đồng kinh tế mua vào bán ra. 
2. Tình trạng hợp đồng đã thanh lý hay còn dở dang. 
3. Giá trị hợp đồng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thanh lý.

* Doanh thu và hóa đơn

1. Đối chiếu doanh thu TK 511: CĐPS # KQKD # PL01-1_GTGT: BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA.
2. Ngày phiếu xuất kho # ngày xuất hóa đơn hay không, nếu khác chỉnh lại ngày xuất kho cho bằng ngày xuất hóa đơn. 
3. Hóa đơn hủy có kê đúng vào mục xóa bỏ mục 15 trên báo cáo sử dụng hóa đơn. 
4. Lập một bảng kê toàn bộ những hóa đơn xóa bỏ bằng excel.

* Giá vốn

1. Bán hàng có xuất hóa đơn đúng thời hạn. 
2. Bán hàng có mặt hàng tồn kho hay không. 
3. Bán hàng có đúng ngày giao hàng hay xuất kho hay không. 
4. Hàng tồn kho áp dụng theo phương pháp tính giá tồn kho như thế nào.

* Hàng tồn kho 152,155,156

1. Tồn kho sổ sách có khớp với thực tế, nếu không khớp thì phần chênh lệch truy thu thuế GTGT và thuế TNDN theo phương pháp ấn định. 
2. Quy tội trốn thuế mức phạt từ 1-3 lần theo luật quản lý thuế. 
3. Xuất hóa đơn có bị âm kho. 
4. Có phiếu nhập xuất, thẻ kho đầy đủ hay không, có bảng tổng hợp nhập xuất tồn chi tiết các mặt hàng. 
5. Trước khi thanh kiểm tra phải tìm cách tổng lượng hàng tồn hoặc đi mượn để khi họ vào kiểm khớp với sổ sách và thực tế. 
6. Có thể xuất cho công ty quen biết tạm, sau đợt thanh tra bên công ty bạn lại xuất trả lại cho công ty mình, sau đó là biên bản cấn trừ công nợ 2 bên theo luật thuế GTGT, vừa bảo toàn thuế GTGT vừa bảo toàn thuế TNDN. 
7. Lập 01 danh sách bảng tổng hợp những mặt hàng bán thấp hợp giá vốn và lập phương án giải trình cho phù hợp, nếu không có căn cứ văn bản pháp luật nào để trình phù hợp sẽ bị ấn định thuế.

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.