Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, dịch vụ quyết toán thuế – dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanhdịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội và dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam. CKTCHướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo TT 133 và TT 200.

Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại là hàng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách… Dịch vụ kế toán CKTC.vn xin hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo Thông tư 133 và Thông tư 200:

Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo TT 133 và TT 200. Khi bên mua xuất trả lại hàng cho bên bán thì phải xuất hóa đơn hàng bán trả lại. Nếu bạn chưa biết viết thì có thể xem thêm: Cách viết hóa đơn hàng bán trả lại:

Chú ý:

– Tài khoản hàng bán bị trả lại – Tài khoản 5212 (nếu theo Thông tư 200 hoặc Thông tư 133)

– Nếu theo Thông tư 133 thì các bạn hạch toán vào TK 511

=> 02 tài khoản này không có số dư cuối kỳ.

Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo TT 133 và TT 200 cụ thể như sau:

1. Bên bán (bên bị trả lại hàng):

a. Khi xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng:

– Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 111, 112, 131

       Có TK 511

       Có TK 33311

– Ghi nhận giá vốn:

Nợ TK 632

       Có TK 156

b. Khi nhận hóa đơn hàng bán trả lại:

– Khi nhập kho: Hạch toán giảm giá vốn của hàng bị trả lại:cách hạch toán hàng bán trả lại

Nợ TK 156

      Có TK 632

– Ghi giảm doanh thu:

Nợ TK 5212 – Hàng bán bị trả lại (Số tiền chưa thuế) (Nếu theo TT 200)

Nợ TK 511 – (Nếu theo Thông tư 133)

Nợ TK 33311 – (Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại) (Nếu có)

       Có các TK 111, 112, 131,. . .Tổng số tiền trên hóa đơn.

– Nếu có các chi phí liên quan trong quá trình trả lại hàng:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (Theo TT 200)

Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo TT 133)

       Có các TK 111, 112. . .

Cuối kỳ: Kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ. (Nếu theo Thông tư 200)

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112)

       Có TK 5212 – Hàng bán bị trả lại

2. Bên mua hàng (bên trả lại hàng):

a. Khi nhận được hóa đơn mua hàng:

– Ghi tăng hàng hóa, tài sản …

Nợ 156, 152, 153, 211 …

Nợ 1331 (nếu có)

      Có 111, 112, 331

b. Khi xuất hóa đơn trả lại hàng:

– Ghi giảm giá trị hàng hóa:

Nợ TK 1111/TK 1121/TK 331 – Số tiền được trả lại

      Có TK 156, 152, 153 … – Hàng hóa trả lại (giá chưa thuế)

      Có TK 1331 – Thuế GTGT (nếu có)

Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG – CKTC

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

 

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *