Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Mỗi cá nhân khi tham gia lao động, ký hợp đồng làm việc đều sẽ phải chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân hàng năm. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp thuế bạn đã nộp cao hơn so với mức thuế bạn cần nộp nên chúng ta có thể yêu cầu hoàn thuế. CKTC hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (hoàn thuế TNCN).

Hoàn thuế thu nhập cá nhân

I. Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là gì?

Hoàn thuế TNCN hiểu theo một cách đơn giản là bước mà Nhà nước sẽ trả lại bạn một phần tiền thuế đã thu từ bạn nếu bạn thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật.

II. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC, điều kiện được hoàn thuế TNCN bao gồm:

– Những cá nhân đã có mã số thuế (MST) tại thời điểm đề nghị hoàn thuế mới được hoàn thuế TNCN.

– Những cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập thì hoàn thuế phải được thực hiện thông qua tổ chức đó.

– Đối với cá nhân không thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thì phải trực tiếp kê khai với cơ quan thuế hoặc có thể nộp bù trừ vào kỳ kế tiếp.

Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân:

– Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

– Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

– Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. Cách đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử cá nhân

Có 3 cách để đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử cá nhân, bao gồm: đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng thuế điện tử Việt Nam và đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn đăng ký trên cổng thuế điện tử Việt Nam.

1. Hướng dẫn nhanh

– Truy cập trang thuế Việt Nam, chọn đăng ký.

– Nhập mã số thuế, mã kiểm tra, tick chọn cá nhân/Tổ chức và nhấn đăng ký.

– Nhập số điện thoại, email, mã xác nhận và nhấn tiếp tục.

– Kiểm tra thông tin trong Tờ khai giao dịch và nhấn hoàn thành đăng ký.

– Nếu chưa được cấp mã xác nhận (bước 3), bạn đến cơ quan thuế (CQT) để hoàn thành đăng ký và sử dụng (mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu).

– Nếu đã được cấp mã xác nhận (bước 3), mật khẩu sẽ được gửi đến số điện thoại đăng ký. Bạn hoàn toàn có thể đăng nhập, đổi mật khẩu mới và sử dụng dịch vụ.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bạn truy cập vào trang web thuế Việt Nam, chọn mục đăng ký.

Bước 2: Ở bước này, bạn cần nhập các thông tin mã số thuế (MST), mã kiểm tra do hệ thống cung cấp, tick chọn mục cá nhân (nếu là MST cá nhân) hoặc tổ chức (nếu là MST của tổ chức) và sau đó nhấn đăng ký.

Bước 3: Tiếp theo, điền đầy đủ thông tin về số điện thoại, email, mã xác nhận. Sau đó nhấn tiếp tục.

Bước 4: Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị Tờ khai giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử. Bạn hãy kiểm tra thông tin một lần nữa để chắc chắn không có sai sót. Sau đó, nhấn vào hoàn thành đăng ký.

Bước 5: 

– Trường hợp đã nhập mã xác nhận (bước 3), thông báo đăng ký thành công sẽ được gửi vào email của bạn. Mật khẩu sẽ được gửi về số điện thoại đã đăng ký. Tài khoản là mã số thuế của bạn. Lúc này, bạn có thể đăng nhập vào trang thuế điện tử, đổi mật khẩu mới và sử dụng dịch vụ như thường.

– Trường hợp chưa nhập mã xác nhận (bước 3), bạn cần phải đến CQT gần nhất để hoàn thành đăng ký, mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu. Bạn đến bộ phận Một cửa, cung cấp MST cho cán bộ thuế (CBT) đồng thời cung cấp cho CBT thông tin số điện thoại, địa chỉ email (nếu có thay đổi) để CBT xác nhận tài khoản. Nhận bản đăng ký mẫu 01/ĐK-TĐT do CBT in từ ứng dụng, kiểm tra lại thông tin và ký vào bản đăng ký gửi CBT.

IV. Hướng dẫn xác thực, kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử

Để có thể tham gia và sử dụng các dịch vụ hoàn thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN,… trên cổng thuế Việt Nam, thì tài khoản của bạn cần được cơ quan thuế xác thực.

V. Thủ tục nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

1. Hướng dẫn nhanh

– Vào địa chỉ đăng nhập trang thuế điện tử, nhập MST, mã kiểm tra và nhấn tiếp tục.

– Nhập mật khẩu và nhấn đăng nhập để vào trang Thuế điện tử.

– Chọn quyết toán thuế, chọn tiếp kê khai trực tuyến.

– Điền nội dung kê khai trực tuyến và chọn tiếp tục.

– Khai tờ khai quyết toán thuế và chọn kết xuất XML.

– Chọn nộp tờ khai, nhập mã kiểm tra và nhấn tiếp tục.

– In tờ khai vừa kết xuất, kèm theo CMND, chứng từ khấu trừ thuế đến nộp tại Bộ phận một của của Cơ quan thuế đã nộp tờ khai online.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bạn vào địa chỉ đăng nhập trang thuế điện tử, nhập MST, mã kiểm tra và nhấn tiếp tục.

Bước 2: Nhập mật khẩu và chọn đăng nhập để truy cập vào trang Thuế điện tử.

Bước 3: Chọn vào mục quyết toán thuế. Tiếp đó, chọn kê khai trực tuyến để tiến hành kê khai thuế.

Bước 4: Điền thông tin tờ khai trực tuyến, gồm:

– Tên người nộp thuế: điền họ tên của người tự quyết toán

– Địa chỉ liên hệ: Nhập địa chỉ thường trú hoặc tạm trú

– Điện thoại liên lạc: điền số điện thoại của người tự quyết toán

– Địa chỉ email: điền email của người tự quyết toán

– Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT92/2015)

– Chọn cơ quan quyết toán: Tùy vào trường hợp của các bạn để tick chọn vào các mục bên dưới. Ví dụ trong bài này, mình chọn trường hợp cá nhân làm việc 2 nơi (có thay đổi nơi làm việc), đã khấu trừ thuế tại nguồn.

– Sau khi nhập mã số thuế của cơ quan khẩu trừ tại nguồn, hệ thống sẽ tự động nhận diện cơ quan quyết toán.

– Loại tờ khai: Tờ khai chính thức.

– Năm kê khai:…………..

Bước 5: Nhấn tiếp tục.

Bước 6: Khai tờ khai quyết toán thuế

Bước 7: Lúc này, các thông tin bạn điền đã đầy đủ, hệ thống sẽ tự động tính những mục còn lại. Bạn kiểm tra lại toàn bộ thông tin một lần nữa. Sau đó, kéo xuống dưới tick chọn ô “Tôi cam đoan số liệu…” và chọn hoàn thành kê khai.

Bước 8: Kiểm tra xem thông tin tờ khai có đúng hay chưa. Sau đó, kéo xuống dưới và chọn kết xuất XML. Tờ khai của bạn sẽ được lưu về máy.

Bước 9: Tiếp theo, bạn chọn nộp tờ khai.

Bước 10: Nhập mã kiểm tra và nhấn tiếp tục. Nếu thông tin đúng và đầy đủ, hệ thống sẽ thông báo nộp thành công.

Bước 11: In tờ khai: Sau khi đã kết xuất XML, bạn in tờ khai ra và in thành 2 bản.

Bước 12: Nộp tờ khai: Cầm tờ khai đã in ra kèm theo chứng từ khẩu trừ thuế, giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD), nộp tại Bộ phận một cửa của Cơ quan thuế đã nộp tờ khai online.

VI. Thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Luật quản lý thuế 78/2006/QH11 quy định, sau khi người nộp thuế đã nộp đầy đủ hồ sơ, thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình thì:

– Trường hợp hồ sơ hoàn thuế TNCN thuộc đối tượng hoàn thuế trước kiểm tra sau thì thời gian hoàn thuế là 06 ngày.

– Trường hợp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân thuộc đối tượng kiểm tra trước hoàn thuế sau thì thời gian hoàn thuế là 40 ngày.

– Trường hợp hồ sơ hoàn thuế đã có xác nhận nộp thừa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thời gian hoàn thuế là 05 ngày. Trường hợp này, cơ quan thuế không thực hiện phân loại hồ sơ thuộc diện: hoàn thuế trước, kiểm tra sau; kiểm tra trước, hoàn thuế sau (Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Thông thường thì ngày cuối cùng trong thời gian giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân, bạn sẽ nhận được khoản tiền này.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Hoàn thuế thu nhập cá nhân

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *