Hóa đơn GTGT bán hàng qua mạng bị trả lại

Các doanh nghiệp thực hiện bán hàng online, bán hàng trực tuyến khi thực hiện bán hàng và xuất hóa đơn cho khách nhưng hàng hóa và hóa đơn bị trả lại. Trong trường hợp đó, doanh nghiệp xử lý hóa đơn GTGT bán hàng qua mạng bị trả lại như thế nào? Chìa Khóa Thành Công xin chia sẻ nội dung và cách xử lý cho các trường hợp này:

Hóa đơn GTGT bán hàng qua mạng bị trả lại

Hóa đơn GTGT bán hàng qua mạng bị trả lại

Theo hướng dẫn của công văn Công văn số 3072/CT-TTHT ngày 10/4/2015 của Cục Thuế TP. HCM thì nội dung như sau:

Căn cứ Khoản 2.8 Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về việc lập hóa đơn trong một số trường hợp:

Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn) lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp bị trả lại, là tiến hành hủy các hóa đơn đó. Việc kê khai điều chỉnh và lập hóa đơn được dựa trên các biên bản thu hồi giữa công ty với các đơn vị chuyển phát.

Xem thêm:

Khi nào được phép lập hóa đơn GTGT theo tên công ty cũ

Hướng dẫn xử lý mất hóa đơn liên 1

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

Hóa đơn GTGT bán hàng qua mạng bị trả lại

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.