Hạch toán thanh lý tài sản cố định

CKTC hướng dẫn các bạn hạch toán thanh lý tài sản cố định trong doanh nghiệp để quý doanh nghiệp tham khảo.

Hạch toán thanh lý tài sản cố định

1. Hạch toán thanh lý tài sản cố định – Thanh lý nhượng bán tài sản cố định là gì?

Thanh lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu tư, hết thời gian trích khấu hao tài sản cố định, hoặc hư hỏng nặng, lạc hậu, lỗi thời hoặc vì một lý do nào đó doanh nghiệp muốn bán tài sản đó đi để thay thế bằng một tài sản mới, hoặc xử lý để thu hồi vốn.

2. Hạch toán thanh lý tài sản cố định – Đặc điểm của hoạt động thanh lý, nhượng bán

– Hoạt động thanh lý, nhượng bán là hoạt động bất thường, do đó nó được hạch toán đưa vào TK 811: Chi phí khác và TK 711: Thu nhập khác.

3. Cách hạch toán thanh lý tài sản cố định – Các bút toán hạch toán thanh lý TSCĐ

– Phản ánh số thu nhập về thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có TK 711 – Thu nhập khác (số thu nhập chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

– Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141, 331, … (tổng giá thanh toán)

– Đồng thời ghi giảm nguyên giá TSCĐ thanh lý, nhượng bán, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Có TK 213 – TSCĐ vô hình (nguyên giá)

Chú ý: Hồ sơ thanh lý TSCĐ, hồ sơ nhượng bán TSCĐ gồm có:

– Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thanh lý TSCĐ;

– Quyết định thanh lý TSCĐ;

– Biên bản thanh lý TSCĐ;

– Hợp đồng bán TSCĐ;

– Hóa đơn bán TSCĐ.

VD: Công ty CKTC thanh lý 1 chiếc xe ô tô với giá 200.000.000đ (thanh toán bằng CK), thuế GTGT 10%. Biết nguyên giá xe: 500.000.000đ, đã trích khấu hao 250.000.000đ.

Chi phí khấu hao bằng tiền mặt: 2.000.000đ chưa bao gồm thuế GTGT.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Bài giải

1. Phản ánh thu nhập khi thanh lý TSCĐ

Nợ 112: 220.000.000đ

Có 711: 200.000.000đ

Có 3331: 20.000.000

2. Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Nợ TK 811: 2.000.000đ

Nợ TK 1331: 200.000đ

Có TK 1111: 2.200.000đ

3. Ghi giảm nguyên giá TSCĐ thanh lý, nhượng bán

Nợ TK 214: 250.000.000đ

Nợ TK 811: 250.000.000đ

Có TK 211: 500.000.000đ

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Hạch toán thanh lý tài sản cố định

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *