Góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất

CKTC chia sẻ bài viết về việc cá nhân góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất có phải đóng thuế TNCN góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất không?

Góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất

Về vấn đề thuế thu nhập cá nhân: Vì việc góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất không phát sinh thu nhập nên không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Lệ phí trước bạ đối với góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất, theo khoản 1 Điều 36 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định:

“a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;”

Mặt khác theo quy định tại điểm a khoản 17 Điều 5 Thông tư 301/2016/TT-BTC cũng có quy định như sau:

“Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp được miễn nộp lệ phí trước bạ) chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân, xã viên hợp tác xã đem tài sản của mình góp vốn vào doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã hoặc khi doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã giải thể hoặc phân chia hoặc rút vốn cho tổ chức, cá nhân thành viên tài sản mà tổ chức, cá nhân thành viên đã góp trước đây”

Như vậy, việc dùng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất sẽ không chịu thuế thu nhập cá nhân không phải đóng lệ phí trước bạ.

Góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất

Mail: cktc.vn@gmail.com – cktcgroup@gmail.com

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *